Nápověda pro HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series

background image

1

hp LaserJet 9000mfp
hp LaserJet 9000Lmfp

Použití

Použitím tohoto elektronického dokumentu souhlasíte s podmínkami

Autorské právo a licence

.

2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

L.P.

background image

2

Autorské právo a licence

2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případu, kdy to povoluje autorský zákon.

Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Jediné záruky pro produkty a služby HP jsou výslovně uvedeny v prohlášeních o zárukách, které jsou dodávány současně s těmito
produkt y a službami. Žádný obsah nelze vykládat jako poskytnutí dodatečné záruky. Společnost HP nenese zodpovědnost za technické
nebo textové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Uživateli tiskárny Hewlett-Packard, ke které tato příručka Použití náleží, je poskytnuta licence k: a) tisku kopií této příručky Použití pro
OSOBNÍ POTŘEBU, INTERNÍ POTŘEBU NEBO PRO POTŘEBY FIRMY, které podléhají zákazu prodeje, opětovného prodeje a jakékoli
distribuce; b) umístění elektronické kopie této příručky Použití na sít´ovém ser veru za podmínky, že přístup k této elektronické kopii je
omezen na OSOBNÍ, INTERNÍ uživatele tiskárny Hewlett-Packard, ke které tato příručka Použití náleží.

Edition 1, 10/2003

Ochranné známky

Adobe® Acrobat® a PostScript® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

AutoCAD

TM

je ochrannou známkou společnosti Autodesk Inc. registrovanou v USA.

Microsof t®, MS-DOS®, Windows® a Windows NT® jsou ochranné známky společnosti Microsof t Corporation registrované v USA.

Netscape a Netscape Navigator jsou ochranné známky společnosti Netscape Communications Corporation registrované v USA.

TrueType

TM

je ochrannou známkou společnosti Apple Computer, Inc. registrovanou v USA.

UNIX® je registrovanou ochrannou známkou skupiny The Open Group.

E

NERGY

S

TAR

® je ser visní značkou registrovanou v USA úřadem Environmental Protection Agency.

background image

3

CSWW