HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Čištění skenovacího skla

background image

Čištění skenovacího skla

z

Skenovací sklo čistěte pouze v případě viditelného znečištění nebo snížení kvalit y kopírování (např. pruhy).

z

Povrch skenovacího skla opatrně očistěte čistým navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna. Hadřík je možno navlhčit čpavkovým
čisticím prostředkem.

VAROVÁNÍ

Nelijte ani nestříkejte kapaliny přímo na skenovací sklo.

VAROVÁNÍ

Netlačte silně na skenovací sklo. Mohlo by prasknout.

background image

6 Údržba zařízení

92

Zacházení s tiskovou kazetou

CSWW