HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Došla náplň tiskové kazety

background image

Došla náplň tiskové kazety

Pokud se na ovládacím panelu zobrazí hlášení DOCHÁZÍ TONER, výchozí nastavení umožňuje zařízení pokračovat v tisku, dokud
kazetu nevyměníte nebo dokud zařízení neobdrží hlášení o končící životnosti válce. Pokud se hlášení DOŠEL TONER zobrazí v
důsledku končící životnosti válce, zařízení přeruší tisk a hlášení nelze potlačit ani v tisku pokračovat, dokud válec nevyměníte. Činnost
zařízení se zastaví, aby nedošlo k poškození.

Společnost HP doporučuje při pr vním zobrazení hlášení DOCHÁZÍ TONER objednat tiskovou kazetu k výměně. Kazetu můžete
objednat pomocí funkce Objednávání spotřebního materiálu prostřednictvím Internetu (Internet Enabled Supplies Ordering). Chcete-li
navázat přímé spojení, klepněte na ikonu tiskárny v pravém dolním rohu obrazovky, klepněte na ikonu zařízení, které používáte, a potom
na odkaz Objednat spotřební materiál na stavové stránce. Pokud jste připojeni k síti, použijte k objednávce spotřebního materiálu
ser ver pro přístup k internetu.

background image

6 Údržba zařízení

95

Stav tiskové kazety

CSWW

Používání čisticí stránky zařízení

Poznámka

K zajištění dobré kvalit y tisku je u někter ých t ypů papíru nutné při každé výměně tiskové kazety třeba použít čisticí stránku.
Pokud je nutné používat čisticí stránku často, zkuste jiný typ papíru.

Pokud se na přední nebo zadní straně výtisků objevují tečky toneru, postupujte takto.

Na ovládacím panelu zařízení:

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Konfigurovat zařízení.

3

Stiskněte položku Kvalita tisku.

4

Přejděte na položku Vytvořit čisticí stránku.

5

Stiskněte položku Vytvořit čisticí stránku. Stránka se automaticky vytiskne.

6

Pokud byl z vnitřních částí zařízení vyčištěn toner, na černém proužku na stránce jsou lesklé černé tečky. Pokud jsou na černém
proužku bílé tečky, vytiskněte další čisticí stránku.

Poznámka

Aby čisticí stránka fungovala správně, vytiskněte ji na kopírovací papír (nikoli na dokumentový nebo hrubý papír).

Protřepání tiskové kazety

Při pr vní instalaci tiskovou kazetu opatrně protřepejte do stran, aby se toner uvnitř rovnoměrně rozložil. Díky novému provedení kazet y
je to jediný případ, kdy je nutné kazetu protřepat.

background image

6 Údržba zařízení

96

Stav tiskové kazety

CSWW

background image

7 Řešení problémů

97

Přehled

CSWW

7