HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Dochází náplň tiskové kazety

background image

Dochází náplň tiskové kazety

Pokud dochází náplň tiskové kazety, na ovládacím panelu zařízení se zobrazí hlášení DOCHÁZÍ TONER.

Pokud se zobrazí hlášení DOCHÁZÍ TONER, ale zařízení dále tiskne, bylo pro hlášení DOCHÁZÍ TONER nastaveno POKRAČOVAT
(výchozí nastavení).

Pokud zařízení při zjištění, že dochází toner, přestane tisknout, bylo pro hlášení DOCHÁZÍ TONER nastaveno STOP. Chcete-li obnovit
tisk, stiskněte tlačítko S

TAR T

.

Na zařízení je dále zobrazeno hlášení DOCHÁZÍ TONER, dokud nevyměníte tiskovou kazetu.

Vyber te možnost DOCHÁZÍ TONER=POKRAČOVAT nebo DOCHÁZÍ TONER=STOP v nabídce Konfigurace na ovládacím panelu (viz
část

„Dílčí nabídka Nastavení systému“ na stránce 211

).