HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kontrola množství toneru

background image

Kontrola množství toneru

Množství toneru můžete zkontrolovat pomocí ovládacího panelu zařízení, sof twaru zařízení, implementovaného ser veru WWW (viz

„Kontrola úrovně toneru pomocí implementovaného ser veru pro přístup k internetu“ na stránce 252

) nebo pomocí sof twaru HP Web

Jetadmin (viz

„Kontrola úrovně toneru pomocí nástroje HP Web Jetadmin“ na stránce 261

).

Použití ovládacího panelu zařízení

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku TISK STAVU SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU.

3

Stisknutím položky S

TAR T

vytiskněte stránku stavu spotřebního materiálu. Informace o stránce stavu spotřebního materiálu

naleznete v části

„Stránka stavu spotřebního materiálu“ na stránce 176

.

Použití softwaru zařízení

K použití této funkce jsou nutné tři předpoklady:

z

V počítači musí být nainstalován sof tware „Informace o stavu spotřebního materiálu a objednávání“ (tento sof tware nainstalujte
obvyklým způsobem).

z

Zařízení musí být přímo spojeno s počítačem (paralelně).

z

Musíte mít přístup k síti Internet.

1

Poklepejte na ikonu tiskárny v pravém dolním rohu obrazovky (na hlavním panelu). Zobrazí se stavové okno.

2

V levé části stavového okna klepněte na ikonu tiskárny, jejíž stav chcete zjistit.

3

V horní části stavového okna klepněte na odkaz Spotřební materiál. Můžete také přejít na položku Stav spotřebního materiálu.

Poznámka

Pokud chcete objednat spotřební materiál, klepněte na položku Objednat spotřební materiál. Spustí se prohlížeč a zobrazí
se stránka s adresou URL, z níž lze objednávat spotřební materiál. Vyber te spotřební materiál, kter ý chcete objednat, a
dokončete postup objednávání.

background image

6 Údržba zařízení

94

Stav tiskové kazety

CSWW