HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Skladování tiskové kazety

background image

Skladování tiskové kazety

Dokud nebudete tiskovou kazetu používat, neodstraňujte její obal. Životnost tiskové kazet y v uzavřeném balení je přibližně 2,5 roku.

VAROVÁNÍ

Abyste zabránili poškození tiskové kazet y, nevystavujte ji světlu na více než několik minut.

background image

6 Údržba zařízení

93

Zacházení s tiskovou kazetou

CSWW