HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tisková kazeta od jiného výrobce než HP

background image

Tisková kazeta od jiného výrobce než HP

Společnost Hewlett-Packard nemůže doporučit používání tiskových kazet jiných výrobců než HP, a to nových ani recyklovaných.
Protože se nejedná o výrobky HP, společnost HP nemůže ovlivnit jejich konstrukci ani kontrolovat jejich kvalitu. Na ser vis ani na opravy
nutné v důsledku používání tiskových kazet jiných výrobců než HP se

nevztahuje

záruka zařízení.

Pokud používáte kazet y od jiného výrobce než HP, kazeta není schopna hlásit stav náplně. Hlášení DOCHÁZÍ TONER a DOŠEL
TONER

nebude možné zobrazit.