HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kontrola konfigurace zařízení

background image

Kontrola konfigurace zařízení

Z ovládacího panelu lze vytisknout stránky s podrobnostmi o zařízení a jeho aktuální konfiguraci. Zde jsou popsány následující
informační stránky:

z

Mapa nabídek

z

Konfigurační stránka

z

Stránka stavu spotřebního materiálu

z

Stránka využití

z

Seznam písem PCL nebo PS

z

Stránka adresáře souborů

z

Jetdirect

z

Protokol událostí

z

Test cesty papíru

Tyto informační stránky lze vytisknout následujícím postupem. Další informace o jednotlivých stránkách naleznete v dalších částech.

Tisk informační stránky

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Informace.

3

Přejděte k požadované informační stránce a stiskněte položku OK.

background image

7 Řešení problémů

173

Kontrola konfigurace zařízení

CSWW