HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Konfigurační stránka

background image

Konfigurační stránka

Konfigurační stránku lze použít ke zjištění aktuálního nastavení zařízení, jako pomůcku při odstraňování problémů s tiskárnou nebo ke
kontrole nainstalovaného doplňkového příslušenství, například paměti (modulů DIMM), zásobníků na papír nebo jazyků zařízení.

Poznámka

Pokud je nainstalován tiskový ser ver HP Jetdirect, vytiskne se také konfigurační stránka ser veru HP Jetdirect.

Na konfigurační stránce jsou uvedeny t yto informace:

1

V části Informace o zařízení je seznam sériových čísel, IP adres pro zařízení HP JetSend, počty stránek a další informace o
zařízení.

2

V části Protokol událostí je uveden seznam položek protokolu, maximální počet zobrazitelných položek a poslední tři položky.
Druhá stránka protokolu událostí je stránka výrobce. Tato stránka obsahuje informace, které mohou pracovníkům oddělení péče o
zákazníky HP pomoci při řešení případných problémů se zařízením.

3

V části Instalovaný jazyk a Možnosti je uveden seznam všech nainstalovaných jazyků zařízení (např. PCL a PS) a seznam
možností, které jsou nainstalovány v jednotlivých paticích DIMM a EIO.

4

V části Pamět´ jsou uvedeny informace o paměti zařízení, o prostředí PCL Driver Work Space (DWS), o V/V vyrovnávací paměti a o
ukládání zdrojů.

1

2

3

4

5

6

background image

7 Řešení problémů

175

Kontrola konfigurace zařízení

CSWW

5

V části Zabezpečení je uveden stav uzamčení ovládacího panelu, heslo ovládacího panelu a disková jednotka.

6

V části Zásobníky papíru a Možnosti jsou uvedena nastavení formátu pro všechny zásobníky a nainstalované příslušenství pro
manipulaci s papírem.

Poznámka

Čísla ve znázorněném příkladu odpovídají číslům v hlášeních zařízení. (Informace naleznete v příručce s názvem Úvod na disku
CD dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.) Obsah konfigurační stránky se liší v závislosti na

možnostech, které jsou v zařízení momentálně nainstalovány.

background image

7 Řešení problémů

176

Kontrola konfigurace zařízení

CSWW