HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Mapa nabídek

background image

Mapa nabídek

Pokud chcete zjistit aktuální nastavení nabídek a položek, které jsou k dispozici na ovládacím panelu, vytiskněte mapu nabídek:

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Informace.

3

Stiskněte položku Nabídka.

4

Stiskněte položku Tisk mapy nabídky:

5

Stiskněte položku OK.

Mnoho z těchto hodnot lze potlačit v ovladači nebo v programu. Mapu nabídek je vhodné mít poblíž zařízení jako pomůcku.

Obsah mapy nabídek se liší v závislosti na možnostech, které jsou v zařízení momentálně nainstalovány. Kompletní seznam položek
ovládacího panelu a možných hodnot naleznete v části

„Nabídky ovládacího panelu“ na stránce 191

. Způsob změny nastavení

ovládacího panelu je uveden v části

„Nabídky ovládacího panelu“ na stránce 191

.

background image

7 Řešení problémů

174

Kontrola konfigurace zařízení

CSWW