HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Seznam písem PCL nebo PS

background image

Seznam písem PCL nebo PS

Ze seznamů písem lze zjistit, která písma jsou v zařízení momentálně nainstalována. (V seznamech písem je také uvedeno, která písma
jsou rezidentní na pevném disku nebo v modulech flash DIMM.)

V seznamu písem PS jsou uvedena nainstalovaná písma PS a jejich ukázky. V následující části jsou popsány informace, které mohou
být uvedeny v seznamu písem PCL:

z

V části Písmo jsou uvedeny názvy a ukázky písem.

z

V části Rozteč/Bod je uvedena rozteč a velikost bodu písma.

z

Sekvence escape (programovací příkaz PCL 5e) se používá k výběru určeného písma. (Viz legenda v dolní části stránky se
seznamem písem.)

Poznámka

Podrobné pokyny k používání příkazů tiskárny pro výběr písma pomocí programů v systému MS-DOS naleznete v části

„Obecné

příkazy tiskárny jazyka PCL 5e“ na stránce 240

.

z

V části Č. písma je uvedeno číslo používané k výběru písma na ovládacím panelu (není určeno pro aplikační sof tware).
Nezaměňujte údaj Č. písma s ID písma, která je popsána dále. Toto číslo udává patici DIMM, ve které je písmo uloženo.

Š

SOFT WARE: Stažená písma, která jsou v zařízení rezidentní, dokud nejsou nahrazena jinými staženými písmy nebo dokud není
zařízení vypnuto.

Š

INTERNÍ: Písma, která jsou v zařízení tr vale uložena.

z

ID písma je číslo přidělené písmu sof twaru staženému pomocí sof twaru.

background image

7 Řešení problémů

179

Kontrola konfigurace zařízení

CSWW