HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Stránka adresáře souborů

background image

Stránka adresáře souborů

Na stránce s adresářem souborů jsou uvedeny tyto informace:

1

V části Informace o disku je uvedeno číslo modelu disku, sériové číslo, kapacita, volné místo a údaj, zda lze na disk zapisovat.

2

Ve sloupci Velikost souboru je uvedena velikost každého souboru uvedeného ve sloupci Název adresáře/souboru. Pokud je na
řádku uveden adresář, je v tomto sloupci uveden údaj Adresář a cesta k němu je uvedena ve sloupci Název adresáře/souboru.

3

Ve sloupci Název adresáře/souboru je uveden název souboru. Soubor y v podadresářích jsou uvedeny vpravo od řádku adresáře.
Soubor y nemusí být uvedeny v abecedním pořadí.

1

2

3

background image

7 Řešení problémů

180

Kontrola konfigurace zařízení

CSWW