HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Stránka Jetdirect

background image

Stránka Jetdirect

Na stránce Jetdirect jsou uvedeny tyto informace:

1

V části Konfigurace HP Jetdirect je uveden stav zařízení, číslo modelu, verze firmwaru hardwaru, výběr por tu, konfigurace por tu,
automatické vyjednávání, výrobní identifikace a datum výroby.

2

V části Stav sítě je uveden celkový počet přijatých paketů, počet přijatých paketů typu unicast, počet chybných přijatých paketů,
počet přijatých chyb rámcování, celkový počet přenesených paketů, počet paketů, které nelze odeslat, kolize při přenosu a
zpožděné kolize při přenosu.

3

V části Informace o protokolech je uveden stav protokolů TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk a DLC/LLC.

1

2

3

background image

7 Řešení problémů

181

Kontrola konfigurace zařízení

CSWW