HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Stránka protokolu událostí

background image

Stránka protokolu událostí

Na pr vní stránce protokolu událostí jsou uvedeny t yto informace:

1

Aktuální počet stránek je počet stránek vytištěných zařízením.

2Číslo udává pořadí, v jakém došlo k chybám. Nejnovější chyba má nejvyšší číslo.

3

Údaj Chyba je interní kód chyby.

4

Počet stránek je počet stránek vytištěných zařízením v okamžiku, kdy došlo k chybě.

5

Sériové číslo je sériové číslo zařízení.

6

Popis nebo jazyk tiskárny je údaj, zda k chybě došlo kvůli problému s jazykem zařízení nebo kvůli uvíznutí v zařízení.

Druhá stránka protokolu událostí je stránka výrobce. Tato stránka obsahuje informace, které mohou pracovníkům oddělení péče o
zákazníky HP pomoci při řešení případných problémů se zařízením.

1

2

6

5

3

4

background image

7 Řešení problémů

182

Tisk testu cest y papíru

CSWW

Tisk protokolu událostí

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Konfigurovat zařízení.

3

Přejděte na položku Diagnostika.

4

Přejděte na položku Vytisknout protokol událostí a stiskněte položku OK.