HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Stránka stavu spotřebního materiálu

background image

Stránka stavu spotřebního materiálu

Ze stránky stavu spotřebního materiálu lze zjistit informace o tonerové kazetě instalované v zařízení, o množství toneru zbývajícího v kazetě a počtu
zpracovaných stránek a úloh. Na této stránce je také uveden navrhovaný termín příští preventivní údržby.

Na stránce stavu spotřebního materiálu jsou uvedeny tyto informace:

1

Internetová stránka spotřebního materiálu je místní stránka, která slouží k objednávání spotřebního materiálu prostřednictvím
sítě Internet.

2

V části Informace o kazetě je uvedeno množství toneru v tiskové kazetě, odhadovaný počet stránek, které lze se zbývajícím
množstvím toneru vytisknout, celkový počet vytištěných stránek a úloh, datum výroby a sériové číslo tiskové kazet y a informace o
způsobu recyklace tiskových kazet HP.

3

V části Další informace o spotřebním materiálu je uveden procentuální podíl spotřebované části sady údr žby a čísla dílů HP.

4

V části Informace o zařízení je uveden celkový počet stránek vytištěných zařízením, inter val preventivní údr žby, počet stránek do
příští údr žby a sériové číslo zařízení.

1

2

3

4

background image

7 Řešení problémů

177

Kontrola konfigurace zařízení

CSWW