HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Stránka využití

background image

Stránka využití

Ze stránky využití lze zjistit informace o formátech stránek a počtu vytištěných, zkopírovaných a odeslaných stránek.

Na stránce využití jsou uvedeny tyto informace:

1

Údaje Název zařízení a Název tiskárny uvádějí řadu používané tiskárny HP LaserJet.

2

V části Celkové využití jsou uvedeny t ypy tištěných, kopírovaných a skenovaných stránek, počet jednostranně tištěných,
kopírovaných a skenovaných stránek, počet oboustranně tištěných, kopírovaných a skenovaných stránek a celkový počet
vytištěných, kopírovaných a skenovaných stránek.

3

V části Pokrytí je uvedeno množství toneru použité na stránce.

1

2

3

background image

7 Řešení problémů

178

Kontrola konfigurace zařízení

CSWW