HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Zjišťování problémů se zařízením

background image

Zjišt´ování problémů se zařízením

Kontrolní seznam k odstraňování problémů

z

Výstup tiskové úlohy na vlastní papír není správný

z

Problémy se sešívačkou s odkládacím zásobníkem

z

Problémy s multifunkční dokončovací jednotkou

Poznámka

Další informace o výstupních zařízeních HP naleznete v příručce

Použití

dodané se zařízením.

background image

7 Řešení problémů

151

Náprava problémů s kvalitou na výstupu

CSWW