HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Odstraňování uvíznutí

background image

Odstraňování uvíznutí

Pokud je na ovládacím panelu zobrazeno hlášení o uvíznutí papíru, hledejte papír v místech znázorněných na následujícím obrázku.
Možná bude nutné hledat papír i na jiných místech, než je uvedeno v hlášení o uvíznutí papíru. Pokud není místo uvíznutí papíru zřejmé,
hledejte nejpr ve za předními dvířky.

Po prohlédnutí obrázku můžete uvedeným postupem uvíznutý papír uvolnit. Při odstraňování uvíznutí buďte velice opatrní, aby nedošlo
k roztr žení papíru. Pokud by v zařízení zůstal malý kousek papíru, mohl by způsobit další uvíznutí. V případě, že je uvíznutí papíru
opakovaným problémem, vyhledejte informace v části

„Řešení opakovaného uvíznutí papíru“ na stránce 119

.

Poznámka

Po uvíznutí papíru může v zařízení zůstat nezafixovaný toner, což může vést k problémům s kvalitou výstupu. Ty by měly po
několika stránkách vymizet.

background image

7 Řešení problémů

99

Odstraňování uvíznutí

CSWW

Místa uvíznutí

Zásobník 1

Pravá dvířka

Dvířka svislého přenosu

Zásobník 4

Zásobník 2 a
Zásobník 3

Levá dvířka
(za výstupním
zařízením)

Výstupní zařízení

Přední dvířka a
oblast tiskové kazety

ADF

Přihrádka 1

Duplexní jednotka
(uvnitř tiskárny)

Přihrádka 2

Zařízení HP LaserJet 9000mfp nebo
HP LaserJet 9000Lmfp se sešívačkou s
odkládacím zásobníkem na 3 000 listů

background image

7 Řešení problémů

100

Odstraňování uvíznutí

CSWW