HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Řešení opakovaného uvíznutí papíru

background image

Řešení opakovaného uvíznutí papíru

Poznámka

Pokud k uvíznutí papíru dochází dále, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP. (viz část Péče o zákazníky HP v příručce s názvem
Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Situace

Řešení

Obecné problémy s
opakovaným uvíznutím
papíru

1. Zkontrolujte, zda je papír v zásobnících správně vložen a zda jsou všechny vodicí lišt y šířky papíru
správně nastaveny (viz

„Tisk“ na stránce 47

).

2. Zkontrolujte, zda je zásobník nastaven na formát použitého papíru a zda není přeplněný.

3. Zkuste stoh papíru v zásobníku obrátit. Pokud používáte předděrovaný nebo hlavičkový papír, zkuste k
tisku použít zásobník 1.

4. Nepoužívejte potištěný papír, potrhaný, pomačkaný a neobvyklý papír. Informace o doporučených
papírech a další papírech pro toto zařízení jsou uvedeny v příručce s názvem Úvod na CD dodávaném se
zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

5. Zkontrolujte specifikace papíru. (Informace naleznete v příručce s názvem

Úvod

na disku CD

dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.) Pokud papír neodpovídá

doporučeným specifikacím, mohou nastat problémy.

6. Zařízení může být znečištěné. Vyčistěte zařízení postupem uvedeným v příručce s názvem

Úvod

na

disku CD dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

7. Zkontrolujte, zda byl ze zařízení odstraněn všechen poškozený a uvíznutý papír.

Opakované uvíznutí
papíru v automatickém
podavači dokumentů

1. Automatický podavač dokumentů může být znečištěný. Vyčistěte automatický podavač dokumentů
postupem uvedeným v části

„Čištění systému automatického podavače dokumentů“ na stránce 86

.

background image

7 Řešení problémů

120

Popis hlášení zařízení

CSWW