HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Odstraňování uvíznutého papíru z oblasti vstupního zásobníku

background image

Odstraňování uvíznutého papíru z oblasti vstupního zásobníku

Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 1

1

Zkontrolujte, zda není v oblasti zásobníku 1 papír, a případně ho z této oblasti
odstraňte. Důkladně zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny útržky papíru.

2

Zařízení resetujte otevřením a zavřením pravých dvířek.

1

2

background image

7 Řešení problémů

101

Odstraňování uvíznutí

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru za pravými dvířky

1

Otevřete pravá dvířka.

2

Zkontrolujte, zda není v oblasti pravých dvířek papír, a případně ho z této oblasti
odstraňte. Důkladně zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny útržky papíru.

3

Otevřete kr yt otvoru k odstraňování uvíznutého papíru. Zatáhněte za zelený jazýček a
zvedněte ho.

4

Vytáhněte z této oblasti všechen papír.

5

Zelenou páčku zatlačte dolů do původní polohy.

6

Zavřete pravá dvířka.

1

3

5

background image

7 Řešení problémů

102

Odstraňování uvíznutí

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníků 2 a 3

1

Zásobník co nejvíce otevřete.

2

Zkontrolujte, zda není v oblasti zásobníku papír, a případně ho z této oblasti
odstraňte. Důkladně zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny útržky papíru.

3

Uzavřete zásobník.

4

Zařízení resetujte otevřením a zavřením pravých dvířek.

1

4

3

background image

7 Řešení problémů

103

Odstraňování uvíznutí

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 4

1

Otevřete zásobník 4.

2

Zkontrolujte, zda není v oblasti zásobníku papír, a případně ho z této oblasti
odstraňte. Důkladně zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny útržky papíru.

3

Zavřete zásobník 4.

4

Zařízení resetujte otevřením a zavřením pravých dvířek.

1

3

4

background image

7 Řešení problémů

104

Odstraňování uvíznutí

CSWW