HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Odstraňování uvíznutého papíru ze zařízení pro oboustranný tisk (duplexní jednotky)

background image

Odstraňování uvíznutého papíru ze zařízení pro oboustranný tisk (duplexní jednotky)

Odstranění uvíznutého papíru ze zařízení pro oboustranný tisk

1

Sejměte ze zařízení výstupní zařízení, aby se uvolnil přístup k levým dvířkům.

2

Otevřete levá dvířka a opatrně z této oblasti vytáhněte všechen papír.

UPOZORNĚNÍ!

Nedotýkejte se přilehlé oblasti fixační jednotky. Může být HORKÁ.

3

Stisknutím zelené páčky a úplným vytažením sejměte zařízení pro oboustranný tisk.

4

Zvedněte dvě zelené páčky v zařízení pro oboustranný tisk a odstraňte všechen papír.

5

Otevřete přední dvířka.

4

1

2

5

background image

7 Řešení problémů

105

Odstraňování uvíznutí

CSWW

6

Zkontrolujte, zda není v oblasti zařízení pro oboustranný tisk papír, a případně ho z
této oblasti vytáhněte. Postupujte opatrně, aby se papír neroztrhl.

7

Zasunutím do štěrbiny a zaklapnutím do správné polohy znovu nainstalujte zařízení pro
oboustranný tisk.

8

Zavřete všechna otevřená dvířka. Zasuňte výstupní zařízení zpět na místo.

6

7

background image

7 Řešení problémů

106

Odstraňování uvíznutí

CSWW