HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Přehled

background image

Přehled

Tato část vám pomůže při řešení problémů a odstraňování závad zařízení.

„Odstraňování uvíznutí“ na
stránce 98

Občas může během tisku dojít k uvíznutí papíru. Tato část vám pomůže určit místo, kde papír uvízl,
správně tento papír ze zařízení uvolnit a řešit opakované uvíznutí papíru.

„Popis hlášení zařízení“ na
stránce 120

Na displeji ovládacího panelu se může zobrazovat mnoho různých hlášení. Některá hlášení oznamují
aktuální stav zařízení, například INICIALIZACE. Jiná hlášení vyžadují zásah, například
ZAVŘETE PŘEDNÍ DVÍŘKA

. Význam většiny těchto hlášení je zřejmý. Některá hlášení ale oznamují

problém se zařízením nebo vyžadují další zásah nebo popis. Tato část obsahuje seznam typů hlášení a
popisuje, co nutné provést, pokud hlášení nezmizí.

„Náprava problémů s
kvalitou na výstupu“ na
stránce 143

Zařízení by mělo tisknout výtisky v nejvyšší kvalitě. Pokud nejsou výtisky ostré a jasné, na stránce se
objevují vady jako čár y, tečky nebo šmouhy, pokud je papír pomačkaný nebo pokroucený, postupujte
při odstraňování závad a řešení problémů s kvalitou tisku podle pokynů v této části.

„Určování problémů se
zařízením“ na stránce 151

K odstranění problému se zařízením je nutné zjistit místo jeho výskytu. Ke zjištění problému se
zařízením použijte tabulky v této části a pak použijte doporučený postup odstranění závady.

„Kontrola konfigurace
zařízení“ na stránce 172

Zařízení umožňuje vytisknout informační stránky, které obsahují podrobné informace o zařízení a jeho
konfiguraci.

background image

7 Řešení problémů

98

Odstraňování uvíznutí

CSWW