HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Reakce na hlášení ovládacího panelu

background image

Reakce na hlášení ovládacího panelu

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

PŘÍSTUP ODMÍTNUT

NABÍDKY UZAMČENY

Funkce ovládacího panelu, kterou chcete použít, byla uzamčena, aby se zabránilo neoprávněnému
přístupu.

Obrat´te se na administrátora systému.

OTEVŘENÝ KRYT ADF

Zavřete kr yt automatického podavače dokumentů. Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.

UVÍZNUTÝ PAPÍR V

ADF

V automatickém podavači dokumentů uvízl papír.

Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.

CHYBA ZAVEDENÍ DO

ADF

Zkontrolujte, zda nemá předloha více než 30 stránek.

Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.

CHYBA ZEŠIKMENÍ V

ADF

Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru přisunuta k okrajům předloh a zda mají všechny předlohy stejný
formát.

Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.

CHYBA PŘIPOJENÍ

DUPLEXNÍ JEDNOTKY

Zařízení pro oboustranný tisk není správně připojeno k zařízení.

Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.

CHYBA PŘIPOJENÍ

ZÁSOBNÍKU

Někter ý zásobník není správně připojen k zařízení.

Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.

PLNÁ <NÁZEV

PŘIHRÁDKY>

Uvedená výstupní přihrádka je plná.

Aby bylo možné pokračovat v tisku, vyprázdněte přihrádku.

background image

7 Řešení problémů

122

Popis hlášení zařízení

CSWW

RUŠÍ SE...

<NÁZEV ÚLOHY>

Zařízení provádí zrušení úlohy. Hlášení je zobrazeno po dobu zastavení úlohy, uvolňování cest y papíru,
příjmu zbývajících dat z aktivního datového kanálu a jejich odstraňování.

CHYBA KAZETY

Z vložené kazet y nelze úplně odstranit ochranný proužek používaný při přepravě.

Vyměňte kazetu za novou. (Informace naleznete v příručce s názvem Úvod na disku CD dodávaném se
zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

DOCHÁZÍ TONER -

xxxx

ODHADOVANÝCH

STRÁNEK

Pokračujte

stisknutím

tlačítka

Pokračovat.

Toto hlášení se popr vé zobrazí v okamžiku, kdy v kazetě zbývá asi osm procent toneru (při pěti
procentním pokr ytí lze v kazetě na 30 000 stránek ještě vytisknout asi 2 400 stránek).

Postupujte podle pokynů v dialogovém okně. Další informace naleznete v části

„Stav tiskové kazet y“ na

stránce 94

.

DOŠEL TONER

VYMĚŇTE KAZETU

V tiskové kazetě není žádná náplň.

Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.

KONTROLA CESTY

PAPÍRU

Zařízení otáčí válci, aby se zjistilo případné uvíznutí papíru.

KONTROLA TISKÁRNY

Zařízení provádí interní test.

VYBRANÝ JAZYK NENÍ

K DISPOZICI

střídá se s

PŘIPRAVENO

Tisková úloha vyžaduje jazyk tiskárny (jazyk), kter ý není v tomto zařízení k dispozici. Tato úloha nebude
vytištěna a bude odstraněna z paměti.

Vytiskněte úlohu s použitím ovladače pro jiný jazyk tiskárny nebo přidejte požadovaný jazyk do zařízení
(pokud je k dispozici).

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

123

Popis hlášení zařízení

CSWW

ODSTRANĚNÍ PAPÍRU

Z TISKÁRNY

V zařízení uvízl papír nebo byl po zapnutí zařízení zjištěn papír na nesprávném místě. Zařízení se
automaticky pokouší papír vysunout.

Podle možnosti použijte indikátor průběhu v dolní části displeje.

ZAVŘETE PŘEDNÍ

DVÍŘKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VLEVO

Dvířka sešívačky na multifunkční dokončovací jednotce jsou otevřená nebo nejsou zavřená správně.

Zavřete správně dvířka sešívačky.

ZAVŘETE PŘEDNÍ

NEBO LEVÁ DVÍŘKA

Přední nebo levá dvířka jsou otevřená a před pokračováním v tisku je třeba je zavřít.

ZAVŘETE PRAVÁ

DVÍŘKA

Pravá dvířka jsou otevřená a před pokračováním v tisku je třeba je zavřít.

ZAVŘETE HORNÍ KRYT

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VLEVO

Horní kr yt multifunkční dokončovací jednotky je otevřený nebo není zavřený správně.

Zavřete správně horní kr yt.

ROZPOZNATELNÝ

FORMÁT

V ZÁSOBNÍKU xx

Přepněte přepínač

na standard

V některém zásobníku je vložen papír standardního formátu a přepínač zásobníku je nastaven na vlastní
formát.

Přepněte přepínač do polohy „Standard“.

RŮZNÉ FORMÁTY

PAPÍRU V ÚLOZE

V jedné úloze multifunkční dokončovací jednotky se používají různé formát y papíru.

Zkontrolujte, zda mají všechny stránky v úloze stejnou konfiguraci formátu papíru.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

124

Popis hlášení zařízení

CSWW

CHYBA

DISKOVÉHO ZAŘÍZENÍ

střídá se s

PŘIPRAVENO

Došlo ke kritické chybě pevného disku EIO a tento disk již není možno používat.

Zasuňte pevný disk EIO znovu. Pokud hlášení nezmizí, použijte nový pevný disk EIO.

OPERACE SE

SOUBOREM NA DISKU

SELHALA

střídá se s

PŘIPRAVENO

Požadovaná operace nemohla být provedena. Je možné, že jste se pokoušeli provést neplatnou
operaci, například stáhnout soubor do neexistujícího adresáře.

SYSTÉM SOUBORŮ NA

DISKU

JE ZAPLNĚN

střídá se s

PŘIPRAVENO

Odstraňte soubor y z pevného disku EIO a zkuste to znovu. K odstranění souborů a písem lze použít
sof tware HP Web Jetadmin.

DISK JE

CHRÁNĚN PROTI

ZÁPISU

střídá se s

PŘIPRAVENO

Diskové zařízení je chráněno a nelze na něj zapsat žádné nové soubor y.

EIO NENÍ FUNKČNÍ

Pevný disk EIO nepracuje správně.

Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.

ROZTÁČENÍ

EIO DISKU x

Pevný disk EIO ve slotu x se roztáčí.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

125

Popis hlášení zařízení

CSWW

PRÁZDNÝ PROTOKOL

UDÁLOSTÍ

Uživatel se pomocí příkazu ZOBRAZIT PROTOKOL UDÁLOSTÍ na ovládacím panelu pokouší zobrazit
prázdný protokol událostí.

CHYBA FLASH

ZAŘÍZENÍ

střídá se s

PŘIPRAVENO

V modulu flash DIMM došlo ke kritické chybě a není možno ho dále používat.

Vyjměte modul flash DIMM a nahraďte ho novým.

OPERACE FLASH

SOUBORU SELHALA

střídá se s

PŘIPRAVENO

Požadovaná operace nemohla být provedena. Je možné, že jste se pokoušeli provést neplatnou
operaci, například stáhnout soubor do neexistujícího adresáře.

SYSTÉM SOUBORŮ

FLASH

JE ZAPLNĚN

střídá se s

PŘIPRAVENO

Odstraňte soubor y z modulu flash DIMM. Ke stahování a odstraňování souborů a písem používejte
nástroj Manažer zdrojů HP LaserJet. (Další informace naleznete v nápovědě sof twaru.)

FLASH JE

CHRÁNĚN PROTI

ZÁPISU

střídá se s

Připraveno

Soubor flash je chráněn a nelze na něj zapsat žádné nové soubor y.

NESPRÁVNÝ KÓD PIN

Byl zadán nesprávný kód PIN.

Vrat´te se k předchozí obrazovce a zadejte kód PIN znovu.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

126

Popis hlášení zařízení

CSWW

VLOŽTE NEBO

ZAVŘETE ZÁSOBNÍK x

Aby mohl tisk pokračovat, je třeba vložit nebo zavřít uvedený zásobník.

NAINSTALUJTE

PŘIHRÁDKU NA

BROŽURY

Přihrádka multifunkční dokončovací jednotky na brožur y není správně nainstalována.

Nainstalujte přihrádku na brožur y správně. Další informace naleznete v příručce Použití dokončovací
jednotky.

NAINSTALUJTE

KAZETU

Tisková kazeta byla vyjmuta nebo nebyla správně nainstalována. Aby mohl tisk pokračovat, je třeba ji
nainstalovat správně nebo vložit novou.

NAINSTALUJTE

PŘIPOJOVACÍ

JEDNOTKU

Připojovací jednotka pro tisk ze vstupního zařízení není nainstalována na pravá přístupová dvířka.

NAPLŇTE ZÁSOBNÍK

xx

střídá se s

Chcete-li použít

jiný zásobník,

stiskněte tlačítko

Pokračovat

.

Byla odeslána úloha vyžadující typ a formát papíru, kter ý není k dispozici.

Do zásobníku 1 vložte požadovaný papír.

Chcete-li použít typ a formát, kter ý je k dispozici v jiném zásobníku, stiskněte položku Pokračovat.

RUČNÍ PODÁVÁNÍ
[T YP] [FORMÁT]

střídá se s

Pokračovat

Do zásobníku 1 vložte požadovaný papír.

Chcete-li hlášení potlačit, je-li požadovaný papír v jiném zásobníku, stiskněte položku Pokračovat.

Chcete-li použít typ a formát, kter ý je k dispozici v jiném zásobníku, stiskněte položku Pokračovat.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

127

Popis hlášení zařízení

CSWW

PAMĚŤ JE ZAPLNĚNA

ULOŽENÁ DATA JSOU

ZTRACENA

Zařízení nemá k dispozici volnou pamět´. Aktuální úloha nemusí být vytištěna správně a některé zdroje
(jako stažená písma) mohly být odstraněny.

Možná bude třeba přidat do zařízení pamět´ (viz

„Pamět´ zařízení a rozšíření“ na stránce 225

).

NASTAVENÍ PAMĚTI

SE ZMĚNILO

Informuje, že se změnilo nastavení ukládání zdrojů nebo vstupní či výstupní vyrovnávací paměti, protože
zařízení nemělo dostatek paměti k použití předchozích nastavení. K tomu obvykle dochází po vyjmutí
paměti ze zařízení, po přidání zařízení pro oboustranný tisk nebo po přidání jazyka tiskárny.

Možná bude vhodné změnit nastavení vstupní či výstupní vyrovnávací paměti nebo nastavení ukládání
zdrojů (přestože výchozí nastavení jsou většinou nejvhodnější) nebo do zařízení přidat pamět´ (viz

„Pamět´ zařízení a rozšíření“ na stránce 225

).

NEDOSTATEK PAMĚTI

ÚLOHA ODSTRANĚNA

střídá se s

Připraveno

Zařízení nemělo dostatek volné paměti pro vytištění celé úlohy. Zbytek úlohy nebude vytištěn a bude
odstraněn z paměti.

Chcete-li pokračovat, stiskněte položku Pokračovat.

Na ovládacím panelu změňte nastavení ukládání zdrojů (viz

„Nabídky ovládacího panelu“ na

stránce 191

) nebo do zařízení přidejte pamět´ (viz

„Pamět´ zařízení a rozšíření“ na stránce 225

).

NEDOSTATEK PAMĚTI

STRÁNKA

ZJEDNODUŠENA

střídá se s

Připraveno

Zařízení muselo provést kompresi úlohy, aby vystačilo s dostupnou pamětí. Mohlo dojít ke ztrátě
někter ých dat.

Chcete-li pokračovat, stiskněte položku Pokračovat.

Je možné, že kvalita tisku těchto stránek nebude přijatelná. Zjednodušte tyto stránky a vytiskněte je
znovu.

Možná bude třeba přidat do zařízení pamět´ (viz

„Pamět´ zařízení a rozšíření“ na stránce 225

).

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

128

Popis hlášení zařízení

CSWW

ŽÁDNÁ ÚLOHA KE

ZRUŠENÍ

Bylo stisknuto tlačítko Storno, ale nebyla zjištěna žádná aktivní úloha ani data ve vyrovnávací paměti,
které by bylo možné zrušit.

Hlášení se zobrazuje po dobu přibližně dvou sekund a pak zařízení znovu přejde do stavu
PŘIPRAVENO.

ZJIŠTĚNA KAZETA

JINÉHO VÝROBCE

Zařízení zjistilo, že není použita originální tisková kazeta HP. Hlášení se zobrazuje po dobu asi 30 sekund
a pak zařízení znovu přejde do stavu PŘIPRAVENO. Pokud si myslíte, že jste zakoupili tiskovou
kazetu HP, volejte horkou linku HP pro podvody (1-877-219-3183, v Severní Americe bez poplatků).
Na jakékoli opravy zařízení z důvodu použití tiskové kazety jiného výrobce než HP se nevztahuje záruka
zařízení.

PROVEĎTE ÚDRŽBU

TISKÁRNY

Zařízení dosáhlo předepsaného limitu počtu výtisků, po němž je nutné provést údržbu.

Pro zachování optimální kvalit y tisku vás zařízení upozorňuje na provedení pravidelné údr žby po
každých 350 000 stránkách. Informace o objednávání sady údržby tiskárny naleznete v příručce s
názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

CHYBA DISKOVÉHO

ZAŘÍZENÍ RAM

střídá se s

Připraveno

Došlo ke kritické chybě disku RAM a tento disk již nelze používat.

Hlášení odstraňte vypnutím a opětovným zapnutím zařízení.

OPERACE SE

SOUBOREM NA DISKU

RAM SELHALA

střídá se s

Připraveno

Požadovaná operace nemohla být provedena. Je možné, že jste se pokoušeli provést neplatnou
operaci, například stáhnout soubor do neexistujícího adresáře.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

129

Popis hlášení zařízení

CSWW

SYSTÉM SOUBORŮ NA

DISKU RAM

JE ZAPLNĚN

střídá se s

Připraveno

Odstraňte soubor y a potom akci opakujte nebo vypnutím a opětovným zapnutím zařízení odstraňte
všechny soubor y v zařízení. (Soubor y odstraňte pomocí nástroje Manažer zdrojů HP LaserJet nebo
jiného sof twarového nástroje. Další informace naleznete v nápovědě sof twaru.)

Pokud toto hlášení nezmizí, zvětšete velikost disku RAM. Velikost disku RAM změňte v nabídce
Konfigurace
na ovládacím panelu (viz

„Dílčí nabídka Nastavení systému“ na stránce 211

).

DISK RAM

JE CHRÁNĚN PROTI

ZÁPISU

střídá se s

Připraveno

Disk RAM je chráněn a nelze na něj zapsat žádné nové soubor y.

ODEŠLETE INOVACI

ZNOVU

Došlo k chybě ve firmwaru flash pro zařízení. Znovu odešlete platné zobrazení firmwaru.

CHYBA DISKOVÉHO

ZAŘÍZENÍ ROM

střídá se s

Připraveno

Došlo ke kritické chybě disku ROM a tento disk již nelze používat.

Hlášení odstraňte vypnutím a opětovným zapnutím zařízení.

OPERACE SE

SOUBOREM NA DISKU

ROM SELHALA

střídá se s

Připraveno

Požadovaná operace nemohla být provedena. Je možné, že jste se pokoušeli provést neplatnou
operaci, například stáhnout soubor do neexistujícího adresáře.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

130

Popis hlášení zařízení

CSWW

SYSTÉM SOUBORŮ NA

DISKU ROM JE

ZAPLNĚN

střídá se s

Připraveno

Odstraňte soubor y a potom akci opakujte nebo vypnutím a opětovným zapnutím zařízení odstraňte
všechny soubor y v zařízení. (Soubor y odstraňte pomocí nástroje Manažer zdrojů HP LaserJet nebo
jiného sof twarového nástroje. Další informace naleznete v nápovědě sof twaru.)

Pokud toto hlášení nezmizí, zvětšete velikost disku ROM. Velikost disku ROM změňte v nabídce
Konfigurace
na ovládacím panelu (viz

„Dílčí nabídka Nastavení systému“ na stránce 211

).

DISK ROM JE

CHRÁNĚN PROTI

ZÁPISU

Disk ROM je chráněn a nelze na něj zapsat žádné nové soubor y.

OTOČTE PAPÍR

V ZÁSOBNÍKU xx

střídá se s

Připraveno

V zásobníku xx je vložen papír formátu Letter nebo A4 s orientací na výšku, ale v úloze, pro kterou se
zásobník používá, není zadáno vytváření brožur.

V zásobníku xx je vložen papír formátu Letter (nebo A4), ale papír je třeba otočit.

ROZDÍLNÝ FORMÁT

ZÁSOBNÍK

xx=

[FORMÁT]

V zásobníku xx je vložen papír, kter ý je ve směru podávání delší nebo kratší, než je formát uvedený v
konfiguraci zásobníku.

Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.

OCHRANA OBLASTI

SEŠÍVÁNÍ

AKTIVOVÁNA

Vyskytla se bezpečnostní výstraha týkající se sešívání.

Odstraňte všechny překážky z výstupní oblasti odkládacího zásobníku.

V SEŠÍVAČCE

DOCHÁZEJÍ SVORKY

V sešívačce docházejí svorky a je třeba je doplnit.

V SEŠÍVAČCE DOŠLY

SVORKY

V sešívačce došly svorky a je třeba je doplnit.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

131

Popis hlášení zařízení

CSWW

ZÁSOBNÍK xx

OBSAHUJE

NEZNÁMÉ MÉDIUM

Zařízení nemůže rozpoznat t yp média vloženého v uvedeném zásobníku (xx).

ZÁSOBNÍK xx

JE

PRÁZDNÝ

střídá se s

Připraveno

Hlášení odstraňte doplněním prázdného zásobníku (xx).

Pokud uvedený zásobník nenaplníte, zařízení bude automaticky tisknout na papír z dalšího dostupného
zásobníku a hlášení bude zobrazeno dále.

ZÁSOBNÍK xx JE

OTEVŘENÝ

střídá se s

Připraveno

Uvedený zásobník je otevřený nebo není správně zavřený.

FORMÁT V ZÁSOBNÍKU

xx=*VYBRANÝ FORMÁT

střídá se s

Změnu proveďte

přepnutím

přepínače v

zásobníku x

Vlastní přepínač je v poloze „Standard“ a je vybrána hodnota z nabídky.

V ÚLOZE JE PŘÍLIŠ

MNOHO STRÁNEK K

SEŠITÍ

Vrstva papíru v úloze je větší než kapacita sešívačky. Výška vrstvy v úloze k sešití nesmí být větší než
5,5 mm.

Zkontrolujte, zda jsou v úloze dodrženy specifikace pro sešití. Další informace naleznete v příručce
Použití výstupního zařízení.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

132

Popis hlášení zařízení

CSWW

PŘÍLIŠ MNOHO

STRÁNEK K

VYTVOŘENÍ BROŽURY

Obsah stránky je příliš rozsáhlý pro sešití ve hřbetu.

Zkontrolujte, zda jsou v úloze dodrženy specifikace pro sešití ve hřbetu. Další informace naleznete v
příručce Použití výstupního zařízení.

ROZDÍLNÝ TYP

ZÁSOBNÍK x=[TYP]

Systém zjistil transparentní fólii pro zpětný projektor v cestě papíru ze zásobníku (xx).

NELZE

PROVÁDĚT ÚLOHY MOP

Úlohu tisku MOP nelze provést, protože nastal problém s pamětí, diskem nebo s konfigurací.

Bude vytvořena pouze jedna kopie.

Pokud neznáte název úlohy, zadejte údaj BEZ NÁZVU.

NELZE

ULOŽIT ÚLOHU

Úlohu nelze uložit v zařízení, protože nastal problém s pamětí, diskem nebo s konfigurací.

Pokud neznáte název úlohy, zadejte údaj BEZ NÁZVU.

NEPODPOROVANÝ

FORMÁT

V ZÁSOBNÍKU xx

Odeslaná úloha má zadaný formát, kter ý není zařízením podporován.

POUŽÍT [TYP]

[FORMÁT] ZE

ZÁSOBNÍKU N JAKO

NÁHRADU?

Pokud není požadovaný t yp nebo formát papíru k dispozici, zařízení zjišt´uje, zda se má použít jiný
formát a typ papíru.

Vyber te formát nebo t yp z jiného zásobníku.

POČKEJTE, AŽ SE

TISKÁRNA

ZNOVU INICIALIZUJE

Nastavení disku RAM se změnilo před automatickým restar továním zařízení. Tato změna se projeví až
po opětovné inicializaci zařízení.

Pokud změníte režim externího zařízení, vypněte zařízení, po chvíli ho znovu zapněte a počkejte, až se
opět inicializuje.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

133

Popis hlášení zařízení

CSWW

CHYBA TISKÁRNY

xx.y

Chcete-li

pokračovat,

stiskněte položku

Pokračovat.

Došlo k chybě, kterou lze odstranit stisknutím položky Pokračovat v dialogovém okně.

13.xy.zz UVÍZNUTÍ

PAPÍRU V

[UMÍSTĚNÍ]

Odstraňte uvíznutý papír z uvedeného místa (viz

„Odstraňování uvíznutí“ na stránce 98

).

Hlášení o uvíznutí papíru zrušte otevřením a zavřením předních dvířek.

Pokud je hlášení zobrazeno i po uvolnění veškerého uvíznutého papíru, může být zablokované nebo
poškozené čidlo. Obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz příručka s
názvem

Úvod

na CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

20 NEDOSTATEK

PAMĚTI

Pokračujte

stisknutím

tlačítka

Pokračovat.

Zařízení obdrželo více dat, než je schopno pojmout do své volné paměti. Je možné, že jste se pokusili
o přenos příliš mnoha maker, sof twarových písem nebo složitých obrázků.

Chcete-li vytisknout přenesená data (část dat může být ztracena), stiskněte tlačítko Pokračovat a
potom tiskovou úlohu zjednodušte nebo nainstalujte více paměti (viz

„Pamět´ zařízení a rozšíření“ na

stránce 225

).

21 STRÁNKA JE

PŘÍLIŠ

SLOŽITÁ

střídá se s

Pokračujte

stisknutím

tlačítka

Pokračovat.

Postup formátování stránky byl pro zařízení příliš pomalý.

Chcete-li vytisknout přenesená data, stiskněte tlačítko Pokračovat. (Některá data mohou být
ztracena.)

V nabídce KONFIGUROVAT ZAŘÍZENÍ - VÝCHOZÍ NASTAVENÍ - UDÁLOSTI se zobrazuje
položka ochrany stránky. Aby byla stránka vytištěna, je třeba pro tuto položku nastavit možnost
ZAPNUTO

. Po úspěšném vytištění stránky je třeba nastavení OCHRANA STRÁNKY=ZAPNUTO znovu

nastavit na hodnotu AUTOMATICKY (viz

„Dílčí nabídka Nastavení systému“ na stránce 211

).

Pokud se toto hlášení zobrazuje často, zjednodušte tiskovou úlohu.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

134

Popis hlášení zařízení

CSWW

22 EIO x

PŘETEČENÍ

VYROVNÁVACÍ PAMĚTI

Na kar tu EIO v uvedené patici (x) bylo odesláno příliš mnoho dat. Je možné, že se používá nesprávný
komunikační protokol.

Chcete-li vytisknout přenesená data, stiskněte tlačítko Pokračovat. (Některá data mohou být
ztracena.)

Zkontrolujte konfiguraci hostitele. Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP
nebo na poskytovatele podpor y. (Informace naleznete v příručce s názvem Úvod na disku CD
dodávaném se zařízením nebo na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

22 PŘETEČENÍ

PARALELNÍ V/V

VYROVNÁVACÍ PAMĚTI

střídá se s

Pokračujte

stisknutím

tlačítka

Pokračovat.

Na paralelní por t bylo zasláno příliš mnoho dat.

Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné spoje kabelů. Používejte pouze vysoce kvalitní kabely (viz příručka s
názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

(Některé paralelní kabely jiného výrobce než HP mohou postrádat pinové spojení nebo mohou jinak
porušovat specifikaci IEEE-1284.)

K této chybě může dojít, pokud vámi používaný ovladač není v souladu s IEEE-1284. Pro dosažení
nejlepších výsledků používejte ovladač HP dodaný se zařízením (viz

„Ovladače“ na stránce 16

).

Chcete-li chybové hlášení zrušit, stiskněte tlačítko Pokračovat. (Data budou ztracena.)

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

22 PŘETEČENÍ

SÉRIOVÉ V/V

VYROVNÁVACÍ PAMĚTI

Během stavu zaneprázdnění došlo k přetečení sériové vyrovnávací paměti zařízení.

Chcete-li vytisknout přenesená data, stiskněte tlačítko Pokračovat. (Některá data mohou být
ztracena.)

30.00.01 CHYBA V/V

SKENERU

ZKONTROLUJTE

KABELY A VYPNĚTE A

ZAPNĚTE NAPÁJENÍ

Zařízení a kopírovací procesor nekomunikují. Zkontrolujte, zda není přerušeno kabelové spojení.

Zařízení vypněte a znovu zapněte.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

135

Popis hlášení zařízení

CSWW

30.00.02 CHYBA V/V

SKENERU

ZKONTROLUJTE

PROPOJOVACÍ KARTU

KOPÍROVÁNÍ

Nebyla rozpoznána propojovací kar ta pro vysokor ychlostní kopírování. Propojovací kar ta kopírování
není nainstalována nebo se ji nepodařilo inicializovat.

30.01.yy CHYBA

SKENOVÁNÍ

Zařízení neskenuje správně. Vypněte ho a znovu zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

40 CHYBNÝ SÉRIOVÝ

PŘENOS

Během příjmu dat z počítače došlo k datové chybě na sériovém rozhraní (parita, rámcování nebo
přetížení linky).

Chcete-li chybové hlášení zrušit a pokračovat v tisku, stiskněte tlačítko Pokračovat.

40 EIO x CHYBNÝ

PŘENOS

Spojení bylo přerušeno mezi zařízením a EIO kar tou v uvedené patici.

Chcete-li chybové hlášení zrušit a pokračovat v tisku, stiskněte tlačítko Pokračovat.

41.x CHYBA

TISKÁRNY

střídá se s

Pokračujte

stisknutím

tlačítka

Pokračovat.

Došlo k dočasné chybě tiskárny.

Zařízení vypněte a znovu zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

136

Popis hlášení zařízení

CSWW

41.3 NEOČEKÁVANÝ

FORMÁT V ZÁSOBNÍKU

xx

střídá se s

Chcete-li změnit

formát, stiskněte

tlačítko

Pokračovat.

V některém zásobníku (xx) je vložen papír, kter ý je ve směru podávání delší nebo kratší, než je formát
uvedený v konfiguraci zásobníku.

Stisknutím tlačítka Pokračovat zobrazíte volbu FORMÁT ZÁSOBNÍKU xx=. Znovu nakonfigurujte
formát v zásobníku, aby zařízení použilo zásobník s formátem požadovaným pro tiskovou úlohu.

Pokud chyba tr vá, zařízení vypněte a opět zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

41.5 NEOČEKÁVANÝ

TYP

V ZÁSOBNÍKU xx

střídá se s

Chcete-li změnit

typ, stiskněte

tlačítko

Pokračovat.

V zásobníku (xx) je vložen papír jiného t ypu, než je typ zadaný v konfiguraci zásobníku.

Stisknutím tlačítka Pokračovat zobrazíte volbu TYP ZÁSOBNÍKU xx=. Znovu nakonfigurujte t yp v
zásobníku, aby zařízení použilo zásobník s t ypem požadovaným pro tiskovou úlohu.

Pokud chyba tr vá, zařízení vypněte a opět zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

49.xxxxx

Došlo k závažné chybě firmwaru.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

50.x CHYBA FIXAČNÍ

JEDNOTKY

Došlo k chybě fixační jednotky.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

137

Popis hlášení zařízení

CSWW

51.x

CHYBA TISKÁRNY

střídá se s

Chcete-li

pokračovat,

vypněte a zapněte

napájení

Došlo k dočasné chybě tiskárny.

Zařízení vypněte a znovu zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

52.x

CHYBA TISKÁRNY

střídá se s

Chcete-li

pokračovat,

vypněte a zapněte

napájení

Došlo k dočasné chybě tiskárny.

Zařízení vypněte a znovu zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

138

Popis hlášení zařízení

CSWW

53.xy.zz

CHYBA TISKÁRNY

Došlo k problému s pamětí zařízení. Modul DIMM, kter ý způsobil problém, nebude používán. Hodnoty x,
y

a zz mají tento význam:

x = typ DIMM
0 = ROM
1 = RAM

y = umístění zařízení
0 = interní pamět´ (ROM nebo RAM)
1 až 4 = patice DIMM 1, 2, 3 nebo 4

zz = číslo chyby

Možná budete muset uvedený modul DIMM vložit znovu nebo vyměnit.

Vypněte zařízení a vyměňte modul DIMM, kter ý způsobil chybu.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

55.xx CHYBA

TISKÁRNY

střídá se s

Pokračujte

stisknutím

tlačítka

Pokračovat.

Došlo k dočasné chybě tiskárny.

Stiskněte tlačítko Pokračovat.

Pokud chyba tr vá, zařízení vypněte a opět zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

139

Popis hlášení zařízení

CSWW

56.x

CHYBA TISKÁRNY

střídá se s

Chcete-li

pokračovat,

vypněte a zapněte

napájení

Došlo k dočasné chybě tiskárny.

Zařízení vypněte a znovu zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

57.x

CHYBA TISKÁRNY

Došlo k dočasné chybě tiskárny.

Zařízení vypněte a znovu zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

58.x

CHYBA TISKÁRNY

střídá se s

Chcete-li

pokračovat,

vypněte a zapněte

napájení

Došlo k dočasné chybě tiskárny.

Zařízení vypněte a znovu zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

59.x

CHYBA TISKÁRNY

střídá se s

Chcete-li

pokračovat,

vypněte a zapněte

napájení

Došlo k dočasné chybě tiskárny.

Zařízení vypněte a znovu zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

140

Popis hlášení zařízení

CSWW

60.x

CHYBA TISKÁRNY

V uvedeném zásobníku xx je překážka, která brání správnému zvednutí papíru před jeho podáváním.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

62.x

CHYBA TISKÁRNY

Došlo k problému s pamětí zařízení. Uvedená hodnota x se vztahuje k místu výskytu problému:

0 = interní pamět´

1 až 4 = patice DIMM 1, 2, 3 nebo 4

Pravděpodobně budete muset vyměnit uvedený modul DIMM.

Pokračujte stisknutím tlačítka Pokračovat.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

64

CHYBA TISKÁRNY

střídá se s

Chcete-li

pokračovat,

vypněte a zapněte

napájení

Došlo k chybě vyrovnávací paměti pro skenování.

Zařízení vypněte a znovu zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

66.XY.ZZ

CHYBA VÝSTUPNÍHO

ZAŘÍZENÍ

Došlo k chybě výstupního zařízení.

Zkontrolujte kabely. Zařízení vypněte a znovu zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

141

Popis hlášení zařízení

CSWW

68.x CHYBA TRVALÉ

PAMĚTI

střídá se s

Pokračovat

Došlo k chybě tr valé paměti zařízení (NVRAM) a bylo obnoveno jedno nebo více výchozích nastavení
výrobce.

Tisk může pokračovat, ale mohou být neočekávaně spuštěny některé funkce, protože došlo k chybě
tr valé paměti.

Chcete-li hlášení zrušit, stiskněte tlačítko Pokračovat.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

68.x TRVALÁ PAMĚŤ

ZAPLNĚNA

střídá se s

Pokračovat

Pamět´ NVRAM v zařízení je zaplněná. U někter ých nastavení uložených v paměti NVRAM mohlo dojít k
obnovení výchozích hodnot od výrobce.

Tisk může pokračovat, ale mohou být neočekávaně spuštěny některé funkce, protože došlo k chybě
tr valé paměti.

Chcete-li hlášení zrušit, stiskněte tlačítko Pokračovat.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

68.x ZÁPIS DO

TRVALÉ PAMĚTI SE

NEZDAŘIL

Nelze zapisovat do paměti NVRAM v zařízení.

Tisk může pokračovat, ale mohou být neočekávaně spuštěny některé funkce, protože došlo k chybě
tr valé paměti.

Chcete-li hlášení zrušit, stiskněte tlačítko Pokračovat.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

142

Popis hlášení zařízení

CSWW

69.x

CHYBA TISKÁRNY

Došlo k dočasné chybě tiskárny.

Vypněte zařízení, zasuňte znovu zařízení pro oboustranný tisk a potom znovu zapněte zařízení.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

79.xxxx

CHYBA TISKÁRNY

Došlo k závažné chybě hardwaru.

Zařízení vypněte a znovu zapněte.

Pokud toto hlášení nezmizí, obrat´te se na autorizovaný ser vis HP nebo na poskytovatele podpor y (viz
příručka s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo stránka

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

8x.yyyy

U kar t y EIO v patici x došlo k závažné chybě uvedené místo znaků yyyy.

81 SERVIS (xxx)

Toto hlášení se používá, pokud dojde k chybě při testování zařízení výrobcem.

Hlášení

Vysvětlení nebo doporučený zásah

background image

7 Řešení problémů

143

Náprava problémů s kvalitou na výstupu

CSWW