HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Aplet pro konfiguraci digitálního odesílání

background image

Aplet pro konfiguraci digitálního odesílání

Přístup k apletu pro konfiguraci digitálního odesílání na implementovaném ser veru WWW je možný tímto postupem:

1

Spust´te implementovaný ser ver WWW.

2

Klepněte na kar tu Nastavení.

3

Klepněte na položku Digitální odesílání.

Poznámka

Může se zobrazit výzva k instalaci doplňku prohlížeče WWW (tento doplněk je nutný ke spuštění apletu).

Aplet pro konfiguraci digitálního odesílání na implementovaném ser veru pro přístup k internetu umožňuje konfigurovat nastavení e-mailu
pro odchozí a příchozí poštu. Tím bude možné využívat funkci „odeslat a přijmout“. Stránka umožňuje:

z

povolit a zakázat službu digitálního odesílání a stanovit maximální velikost souboru,

z

nastavit adresu SMTP pro digitální odesílání,

z

nastavit alias, kter ý v poli Od nahradí úplnou adresu e-mailu,

z

nastavit výchozí pole Předmět,

z

využívat pokročilé funkce:

Š

stanovit neměnný výchozí Text zprávy,

Š

stanovit výchozí nastavení dokumentu,

z

testovat nastavení digitálního odesílání pomocí tlačítka Test na obrazovce,

z

konfigurovat adresování LDAP pro digitální odesílání.