HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nastavení adresování LDAP

background image

Nastavení adresování LDAP

Nastavení adresování LDAP:

z

stanovení parametrů LDAP pro umožnění přístupu do centrálního sít´ového adresáře,

z

povolení ověření konfigurace tlačítkem Test.

background image

F Administrativní úlohy

257

Aplet pro konfiguraci digitálního odesílání

CSWW