HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Vyhledání IP adres serverů SMTP a LDAP

background image

Vyhledání IP adres serverů SMTP a LDAP

Aby bylo možné konfigurovat digitální odesílání, je třeba znát IP adresy ser veru SMTP v síti. Zařízení používá IP adresu ser veru SMTP k
odesílání e-mailových zpráv na jiné počítače. Můžete mít také přístup k ser veru LDAP. Na ser verech LDAP se uchovávají e-mailové
adresy a jména, která je možné vzájemně přiřazovat (jméno Jan Novák s adresou jnovak@hp.cz).

IP adresy ser verů SMTP a LDAP, používaných funkcemi digitálního odesílání, lze vyhledat následujícími způsoby.

Pomocí nástroje Vyhledat brány pro odesílání

Na dot ykové obrazovce grafického displeje:

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Konfigurovat zařízení.

3

Stiskněte položku Odesílání.

4

Stiskněte položku E-mail.

5

Stiskněte položku Vyhledat brány pro odesílání. Zařízení prohledává místní sít´ a pokouší se zjistit IP adresy brány SMTP a
ser veru LDAP a výsledky zobrazí na dotykové obrazovce. Pokud je ser ver SMTP nebo LDAP mimo místní sít´, použití funkce
Vyhledat brány pro odesílání pravděpodobně nebude úspěšné.

E-mailový klient

Protože většina e-mailových klientů také používá ser ver SMTP k odesílání e-mailů a ser ver LDAP k zadávání adres pro e-maily, lze v
někter ých případech vyhledat název hostitele brány SMTP a ser veru LDAP v nastaveních e-mailového klienta. Např. v aplikaci Microsof t
Outlook lze název hostitele zjistit klepnutím na nabídku Nástroje, výběrem položky Služby, označením ser veru a klepnutím na položku
Vlastnosti. V mnoha případech jsou ser ver y SMTP a LDAP uvedeny pod jedním názvem hostitele. Jakmile zjistíte název hostitele, lze
jeho IP adresu zjistit tímto postupem:

1

V počítači spust´te příkazový řádek (označovaný také jako příkazový řádek MS-DOS).

2

Zadejte příkaz nslookup a název hostitele (např. nslookup nazevhostitele).

3

Stiskněte klávesu

E

NTER

.

Po vyhledání použijte IP adresy ser verů SMTP a LDAP ke konfiguraci digitálního odesílání. Konfiguraci lze provést pomocí
implementovaného ser veru pro přístup k internetu, nástroje HP Web Jetadmin nebo pomocí ovládacího panelu.

background image

F Administrativní úlohy

259

Použití nabídek ovládacího panelu

CSWW