HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Konfigurace a ověření IP adresy

background image

Konfigurace a ověření IP adresy

Adresy TCP/IP lze na tiskovém ser veru HP Jetdirect přiřazovat a konfigurovat několika způsoby:

z

HP Web Jetadmin

z

HP Jetadmin pro systém Windows

z

implementovaný ser ver WWW