HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Automatické nalezení

background image

Automatické nalezení

Zařízení je vybaveno sít´ovou kar tou HP Jetdirect. Všechny tiskové ser ver y HP Jetdirect mají výchozí adresu TCP/IP 192.0.0.192.
Během instalace zařízení váš sít´ový ser ver automaticky aktualizuje výchozí IP adresu HP na adresu, která je k dispozici ve vaší síti.
Chcete-li zjistit novou systémovou IP adresu, vytiskněte konfigurační stránku a zkontrolujte stav a adresu TCP/IP.