HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Implementovaný server WWW

background image

Implementovaný server WWW

Zařízení má implementovaný ser ver WWW, kter ý lze použít k upravení parametrů TCP/IP. K použití implementovaného ser veru WWW
musí mít tiskový ser ver HP Jetdirect již nakonfigurovanou IP adresu. V síti se tato procedura provádí automaticky při počáteční instalaci
zařízení.

1

Pomocí podporovaného prohlížeče WWW zadejte aktuální IP adresu tiskového ser veru HP Jetdirect jako URL. Zobrazí se stránka
stavu implementovaného ser veru WWW.

2

Klepněte na položku Sít´ové schopnosti. Na této stránce lze upravovat sít´ovou konfiguraci zařízení a v případě potřeby název
komunity.

background image

F Administrativní úlohy

256

Aplet pro konfiguraci digitálního odesílání

CSWW