HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Protokol dynamické konfigurace hostitele (DHCP)

background image

Protokol dynamické konfigurace hostitele (DHCP)

Při zapnutí zařízení vyšle tiskový ser ver HP Jetdirect požadavky na DHCP. Protokol DHCP automaticky stáhne IP adresu ze sít´ového
ser veru. Ser ver y DHCP udr žují neměnnou sadu IP adres a IP adresu tiskovému ser veru pouze zapůjčují. K nastavení služby DHCP na
vaší síti použijte dokumentaci k vašemu operačnímu systému.