HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nástroj HP Správa disků

background image

Nástroj HP Správa disků

Nástroj HP Správa disků by měl na počítači instalovat pouze administrátor systému. Nástroj HP Správa disků umožní řídit pevný disk a
vlastnosti paměti flash, které nejsou k dispozici v ovladačích. Je požadována obousměrná komunikace.

Poznámka

Nástroj HP Správa disků není k dispozici pro počítače Macintosh. Pokud používáte počítač Macintosh, jsou tyto funkce k
dispozici v nástroji HP LaserJet (verze 3.5.1 nebo novější).

Nástroj HP Správa disků lze použít k těmto účelům:

z

inicializace disku a paměti flash,

z

stahování písem na disk a pamět´ flash, jejich odstraňování a správa v sítích.

PostScript typu 1, PostScript typu 42 (písma TrueType převedená do formátu PostScript), TrueType a písma bitové mapy PCL. (Ke
stažení písem t ypu 1 musí být nahrána a spuštěna aplikace Adobe Type Manager.)

background image

F Administrativní úlohy

261

Sof tware pro sítě

CSWW