HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nabídka Diagnostika

background image

Nabídka Diagnostika

Administrátoři systému mohou tuto nabídku použít k lokalizaci jednotlivých částí a k odstraňování problémů s uvíznutím a kvalitou.

Položka

Hodnoty

Popis

VYTISKNOUT

PROTOKOL

UDÁLOSTÍ

Vytvoří lokalizovaný seznam typu LIFO (last in, first out) posledních 50 záznamů
chybového protokolu. Ve vytištěném chybovém protokolu jsou uvedena čísla chyb,
počet stránek, kódy chyb a popis nebo jazyk tiskárny.

ZOBRAZIT

PROTOKOL

UDÁLOSTÍ

Umožňuje administrátorovi systému procházet obsahem protokolu událostí pomocí
ovládacího panelu a zobrazit 50 posledních událostí.

NASTAVIT TEST

CESTY PAPÍRU

Vytvoří testovací stránku, která je vhodná k testování funkcí zařízení pro manipulaci s
papírem.

TEST SERVISU

Zařízení testuje části přístupu k interní diagnostice zařízení, které se zobrazují při
zapnutí zařízení. Tato diagnostika je k dispozici prostřednictvím nástrojů
usnadňujících lokalizaci problémů, které nejsou zjištěny firmwarem.

TESTY SKENERU

Umožňuje administrátorovi systému provádět různé testy skeneru, pokud dochází k
problémům. Administrátor systému spolupracuje při testech skeneru se ser visními
techniky.

OVLÁDACÍ PANEL

Umožňuje administrátorovi systému provádět různé testy na displeji ovládacího
panelu, pokud dochází k problémům. Administrátor systému spolupracuje při testech
displeje ovládacího panelu se ser visními techniky.

background image

263