HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Přístupový implementovaný server WWW

background image

Přístupový implementovaný server WWW

Implementovaný ser ver pro přístup k internetu umožňuje zobrazit informace o stavu, změnit nastavení a ovládat zařízení z počítače.

Implementovaný ser ver pro přístup k internetu vyžaduje připojení k síti, které je zajištěno sít´ovou kar tou zařízení HP Jetdirect.
Předpoklady k používání implementovaného ser veru pro přístup k internetu:

Š

sít´ využívající protokol TCP/IP

Š

prohlížeč WWW nainstalovaný v počítači, pokud možno Netscape Navigator 4.7

x

nebo Microsof t Internet Explorer 5.0

x

nebo

vyšší.

Poznámka

Přístup k implementovanému ser veru pro přístup k internetu lze získat z libovolného operačního systému podporujícího
protokol TCP/IP a někter ý prohlížeč WWW. Připojení tiskárny paralelním kabelem a sít´ové připojení na bázi IPX není
podporováno. Stránky implementovaného ser veru WWW nelze zobrazit, pokud je opatřen ochranou firewall.

Domovskou stránku zařízení lze zobrazit prostřednictvím implementovaného ser veru pro přístup k internetu po zadání IP adresy zařízení
nebo prostřednictvím nástroje HP Web Jetadmin.

Nástroj HP Web Jetadmin není součástí instalačního sof twaru. Lze jej však stáhnout ze stránky WWW společnosti HP -

www.hp.com/go/webjetadmin

.

V implementovaném ser veru pro přístup k internetu lze:

z

nastavit kontakty a adresy URL podpor y,

z

nastavit heslo pro řízení vzdáleného přístupu ke stránkám na sít´i,

z

zobrazit obecné informace o stavu sítě včetně statistiky sítě uložené na tiskovém ser veru.

Další informace lze získat v uživatelské příručce tiskáren hp LaserJet online na implementovaném serveru WWW HP

na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

Kontrola úrovně toneru pomocí implementovaného serveru pro přístup k internetu

1

V prohlížeči WWW zadejte IP adresu domovské stránky zařízení. Zobrazí se stránka stavu zařízení.

2

V levé části obrazovky klepněte na tlačítko Stav spotřebního materiálu. Zobrazí se stránka stavu spotřebního materiálu, která
obsahuje informace o úrovni toneru. Informace o stránce stavu spotřebního materiálu naleznete v části

„Stránka stavu spotřebního

materiálu“ na stránce 176

.

background image

F Administrativní úlohy

253

Konfigurace a ověření IP adresy

CSWW