HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Použití nabídek ovládacího panelu

background image

Použití nabídek ovládacího panelu

Kompletní seznam položek ovládacího panelu a možných hodnot naleznete v části

„Nabídky ovládacího panelu“ na stránce 191

. Pokud

je nainstalováno další příslušenství, automaticky se zobrazí další položky nabídek.

Tisk mapy nabídek ovládacího panelu

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Informace.

3

Stiskněte položku Nabídka.

4

Stiskněte položku Tisk mapy nabídky:

5

Stisknutím položky OK zavřete nabídku.

Změna nastavení ovládacího panelu

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Přejděte k požadované nabídce a stisknutím ji vyber te. U někter ých nabídek musíte tento krok opakovat a vybrat dílčí nabídku.

3

Přejděte k požadované položce a stisknutím ji vyber te.

4

Přejděte k požadované hodnotě a stisknutím ji vyber te. Vedle vybrané hodnot y se na displeji zobrazí hvězdička (

*

) označující

výchozí nastavení.

5

Stisknutím položky OK zavřete nabídku.

Nastavení provedená v ovladači a v aplikaci potlačí nastavení ovládacího panelu. (Nastavení sof twaru potlačí nastavení ovladače.)

background image

F Administrativní úlohy

260

Nástroj HP Správa disků

CSWW