HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Software HP Web Jetadmin

background image

Sof tware HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je řídicí nástroj využívající prohlížeč, kter ý by měl být nainstalován pouze v počítači administrátora systému. Nástroj
HP Web Jetadmin je k dispozici v síti Internet na adrese

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Poznámka

Nejnovější seznam podporovaných hostitelských systémů naleznete v elektronickém oddělení Péče o zákazníky HP na adrese

http://www.hp.com/go/webjetadmin

.

Pokud je nástroj HP Web Jetadmin nainstalován na hostitelském ser veru, může ho kter ýkoli klient spustit pomocí podporovaného
prohlížeče WWW (např. Microsof t Internet Explorer 4.

x

nebo Netscape Navigator 4.

x

nebo vyšší) zobrazením hostitele HP Web

Jetadmin.

Nástroj HP Web Jetadmin lze použít k těmto účelům:

z

instalace a konfigurace zařízení připojených k síti pomocí tiskového ser veru HP Jetdirect,

z

správa a odstraňování problémů zařízení v síti z libovolného místa.

Kontrola úrovně toneru pomocí nástroje HP Web Jetadmin

V sof twaru HP Web Jetadmin vyber te příslušné zařízení. Na stránce stavu zařízení jsou uvedeny informace o úrovni toneru.