HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Další informace

background image

Další informace

Informace o vyhledávání IP adres ser verů SMTP a LDAP a o konfiguraci zařízení pro digitální odesílání naleznete v části

„ Aplet pro

konfiguraci digitálního odesílání“ na stránce 256

.

background image

3 Digitální odesílání

36

Další informace

CSWW

background image

4 Přímé kopírování na zařízení

37

Přehled

CSWW

4