HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Přehled

background image

Přehled

Zařízení poskytuje funkce barevného skenování a digitálního odesílání. Pomocí ovládacího panelu lze skenovat černobílé nebo barevné
dokument y a odesílat je na e-mailovou adresu jako přílohy e-mailu. K digitálnímu odesílání je nutné, aby bylo zařízení připojeno k místní
síti (LAN). Zařízení se k síti LAN připojuje přímo (další informace o připojování k síti LAN naleznete v příručce Začínáme).

Poznámka

Zařízení nemůže kopírovat ani tisknout barevně, ale může skenovat a odesílat barevné obrázky.

Tato kapitola je věnována skenování i odesílání, protože se jedná o plně integrované funkce. V této kapitole jsou popsána následující
témata:

z

Základy digitálního odesílání

z

Použití adresáře

z

Další informace

background image

3 Digitální odesílání

30

Základy digitálního odesílání

CSWW