HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Použití adresáře

background image

Použití adresáře

Funkce adresáře zařízení umožňuje odesílání dokumentů seznamu příjemců. Informace o konfiguraci adresářů získáte u administrátora
systému.

Vytvoření seznamu příjemců

Na dot ykové obrazovce grafického displeje:

1

Stiskněte položku Možnosti odesílání.

2

Stiskněte položku E-mail.

3

Stisknutím položky Komu: zobrazte na obrazovce klávesnici.

4

Zadejte pr vní písmeno jména.

Poznámka

Pokud nenapíšete pr vní písmeno jména, zařízení používá nejpr ve adresu, která je na začátku seznamu adres.

5

Stisknutím

zobrazte adresář.

6

Pomocí posuvníku lze přecházet mezi položkami adresáře. Chcete-li seznamem procházet r ychle, přidržte šipku.

7

Označením vyber te jméno příjemce a stiskněte tlačítko Přidat.

Stisknutím tlačítka Skupina lze vybrat distribuční seznam a stisknutím tlačítka Místní lze přidat příjemce z místního seznamu.
Označením požadovaných jmen a stisknutím tlačítka Přidat je přidejte do seznamu příjemců.

Příjemce lze ze seznamu odebrat označením a stisknutím tlačítka Odebrat.

8

Jména zařazená v seznamu příjemců jsou zobrazena v textovém řádku klávesnice na obrazovce. V případě potřeby můžete do
seznamu přidat příjemce, kter ý není v adresáři, a to zadáním jeho e-mailové adresy pomocí klávesnice. Po dokončení seznamu
příjemců stiskněte položku OK.

9

Stiskněte položku OK na klávesnici na obrazovce.

10

Dokončete zadání údajů Kopie: a Předmět: na obrazovce Odeslat e-mailem, pokud je to nutné. Chcete-li seznam příjemců
zkontrolovat, stiskněte v řádku Komu: šipku dolů.

11

Stiskněte položku OK.

12

Postupujte podle pokynů ve stavovém řádku grafického displeje.

background image

3 Digitální odesílání

35

Další informace

CSWW