HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Úvod do digitálního odesílání

background image

Úvod do digitálního odesílání

Digitální odesílání přináší t yto výhody:

z

Odesílání dokumentů na více e-mailových adres představuje úsporu času a nákladů.

z

Soubor y jsou doručeny v černobílém nebo barevném provedení. Soubor y lze odesílat v různých formátech, které má příjemce
možnost zpracovat.

z

Je možné ověření, zda byl e-mail správně doručen.

Při digitálním odesílání se dokumenty skenují do paměti zařízení a odesílají na jednu nebo více e-mailových adres jako přílohy e-mailu.
Digitální dokumenty lze odesílat v několika grafických formátech, jako např. TIFF nebo JPEG (viz

Viz část „Změna nastavení“ na

stránce 32

), což umožňuje příjemcům další zpracování dokumentu v různých počítačových aplikacích. Dokument y, které jsou

doručovány v kvalitě blízké kvalitě předlohy, lze tisknout, ukládat nebo předávat dále.

Modul pro digitální odesílání HP přináší další výhody v podobě možnosti odesílání na faxové přístroje, ověřování uživatelů z
bezpečnostních důvodů a skenování do složky.

background image

3 Digitální odesílání

31

Základy digitálního odesílání

CSWW