HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nabídka Informace

background image

Nabídka Informace

Chcete-li vytisknout informační stránku, přejděte na požadovanou stránku a stiskněte tlačítko OK.

.

Položka

Popis

TISK MAPY NABÍDKY

Mapa nabídky znázorňuje uspořádání a aktuální nastavení položek nabídky ovládacího panelu.

Po dokončení stránky vytvoří zařízení zálohu jedné obrazovky v NASTAVENÍ ZEPŘEDU DOZADU.

TISK KONFIGURACE

Vytvoří stránku s podrobnými informacemi o aktuální konfiguraci zařízení.

Po dokončení stránky zařízení znovu přejde do stavu online označovaného jako Připraveno.

TISK STAVU

SPOTŘEBNÍHO

MATERIÁLU

Vytvoří stránku s údaji o zbývajícím počtu stránek pro jednotlivý t yp spotřebního materiálu v zařízení.

Po dokončení stránky zařízení znovu přejde do stavu online označovaného jako Připraveno.

TISK STRÁNKY

VYUŽITÍ

Vytvoří stránku s informacemi, které lze použít k výpočtu nákladů. Tato položka je dostupná pouze v
případě, že je nainstalován pevný disk.

Po dokončení stránky zařízení znovu přejde do stavu online označovaného jako Připraveno.

TISK

ADRESÁŘE SOUBORŮ

Vytvoří stránku s informacemi o všech instalovaných velkokapacitních zařízeních pro ukládání dat.

Po dokončení stránky zařízení znovu přejde do stavu online označovaného jako Připraveno.

TISK SEZNAMU

PÍSEM PCL

Vytvoří seznam typů písma všech písem PCL, která má zařízení k dispozici.

Po dokončení stránky zařízení znovu přejde do stavu online označovaného jako Připraveno.

TISK SEZNAMU

PÍSEM PS

Vytvoří seznam typů písma všech písem PS, která má zařízení k dispozici.

Po dokončení stránky zařízení znovu přejde do stavu online označovaného jako Připraveno.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

195

Nabídka Manipulace s papírem

CSWW