HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Dílčí nabídka Kopírování

background image

Dílčí nabídka Kopírování

Položka

Hodnoty

Popis

STRANY=1

1

2

Označuje, zda se mají obrazy tisknout na jednu stranu kopie nebo na obě.

ŘAZENÍ=ŘADIT

ŘADIT

NEŘADIT

Určuje, zda se mají kopie seřadit.

CÍL PAPÍRU=

PŘIHRÁDKA LÍCEM

DOLŮ

PŘIHRÁDKA

LÍCEM NAHORU

PŘIHRÁDKA

LÍCEM DOLŮ

PŘIHRÁDKA NA

BROŽURY

Určuje, do které výstupní přihrádky budou umístěny kopie.

Přihrádku na brožur y lze vybrat pouze v případě, že je nainstalována multifunkční
dokončovací jednotka.

KOPIE=1

1-999

Určuje počet kopií, které budou vytvořeny po stisknutí tlačítka

S

TAR T

bez výběru

počtu kopií na číselné klávesnici.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

200

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

SVORKY=ŽÁDNÉ

Hodnoty závisí
na použitém
výstupním
zařízení.

Pokud je požadováno sešívání, určuje umístění a počet svorek.

Pokud zařízení používá odkládací zásobník, možnost sešívání není k dispozici.

Pokud je použita sešívačka s odkládacím zásobníkem, můžete vybírat z těchto
hodnot:

ŽÁDNÁ

JEDNA

(levý horní roh)

POD ÚHLEM

(levý horní roh)

DVĚ

TŘI

ŠEST

VLASTNÍ

(pouze pokud má sešívačka s odkládacím zásobníkem definici možnosti

„Vlastní“)

PROTĚJŠÍ ROH

Poznámka

Abyste dosáhli požadovaných výsledků, vyzkoušejte možnosti
sešívání pro různé formáty, orientace a směr y podávání
papíru.

Pokud je použita multifunkční dokončovací jednotka, můžete vybírat z těchto hodnot:

ŽÁDNÁ

JEDNA

DVĚ

SEŠÍVAT VE HŘBETU

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

201

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW