HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Dílčí nabídka Kvalita tisku

background image

Dílčí nabídka Kvalita tisku

Některé položky této nabídky jsou dostupné ze sof twarové aplikace a některé z ovladače (pokud je příslušný ovladač nainstalován).
Nastavení ovladače a sof twarové aplikace potlačí nastavení ovládacího panelu. Další informace naleznete v části

„Použití funkcí

ovladače“ na stránce 64

.

Položka

Hodnoty

Popis

NASTAVENÍ

REGISTRACE

Posunutí okrajů k svislému a vodorovnému vystředění obrázku na stránce. Obrázek na
přední straně lze také zarovnat s obrázkem na zadní straně.

ROZLIŠENÍ=

FASTRES 1200

300

600

FASTRES 1200

Vyber te rozlišení z následujících hodnot:

300

: Umožňuje tisk v kvalitě konceptu maximální r ychlostí (50 stránek za minutu v

případě zařízení HP LaserJet 9000mfp a 40 stránek za minutu v případě
HP LaserJet 9000Lmfp). 300 dpi (bodů na palec) je nastavení doporučované pro
některá rastrová písma a obrázky a pro zajištění kompatibilit y s tiskárnami řady
HP LaserJet III.

600

: Umožňuje tisk ve vysoké kvalitě maximální r ychlostí (50 stránek za minutu v

případě zařízení HP LaserJet 9000mfp a 40 stránek za minutu v případě
HP LaserJet 9000Lmfp).

FASTRES 1200

: Umožňuje tisk v optimální kvalitě (odpovídající zhruba 1 200 dpi)

maximální r ychlostí (50 stránek za minutu v případě zařízení HP LaserJet 9000mfp a
40 stránek za minutu v případě HP LaserJet 9000Lmfp).

Poznámka

Nejlepší je změnit rozlišení z ovladače nebo aplikace. (Nastavení ovladače a sof twaru
potlačí nastavení ovládacího panelu.)

background image

B Nabídky ovládacího panelu

209

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

RET=STŘEDNÍ

VYPNUTO

SVĚTLÝ

STŘEDNÍ

TMAVÝ

Pomocí nastavení Technologie zvýšeného rozlišení (REt) lze u výtisků dosáhnout
plynulých úhlů, oblouků a hran.

Technologie REt má pozitivní vliv při všech rozlišeních tisku včetně FastRes 1200.

Poznámka

Nejlepší je změnit nastavení technologie REt z ovladače nebo aplikace. (Nastavení
ovladače a sof twaru potlačí nastavení ovládacího panelu.)

ECONOMODE=

VYPNUTO

VYPNUTO

ZAPNUTO

Zapnutí režimu EconoMode (úspora toneru) nebo jeho vypnutí (vysoká kvalita).

Režim EconoMode je určen pro tvorbu tiskových výstupů za velmi nízkých nákladů.
Režim EconoMode funguje pouze s originálními tiskovými kazetami HP.

Poznámka

Nejvhodnější je zapínat, resp. vypínat režim EconoMode z ovládacího panelu
(nastavení ovládacího panelu potlačí nastavení ovladače a sof twaru).

SYTOST

TONERU=3

1 až 5

Zesvětlete nebo ztmavte tisk na stránce změnou nastavení sytosti toneru. Rozmezí
nastavení je od 1 (světlé) do 5 (tmavé), ale výchozí nastavení 3 obvykle vytváří nejlepší
výsledky.

Poznámka

Nejlepší je změnit sytost toneru z ovladače nebo aplikace. (Nastavení ovladače a
sof twaru potlačí nastavení ovládacího panelu.)

REŽIM MALÝ

PAPÍR

Žádná hodnota pro
výběr.

Při tisku na úzká média se válečky fixační jednotky, které se nedotýkají média, zvětší a
mohou médium pomačkat.

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

210

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

VYTVOŘIT

ČISTICÍ

STRÁNKU

Žádná hodnota pro
výběr.

Pokračujte výběrem příkazu Pokračovat a vytiskněte čisticí stránku (k vyčištění
uvolněného toneru z cest y papíru).

Aby čisticí stránka fungovala správně, vytiskněte stránku na kopírovacím papíru (nikoli
dokumentovém nebo hrubém papíru). Řiďte se pokyny na čisticí stránce. Indikátor
průběhu znázorňuje dobu zbývající do dokončení operace.

ZPRACOVAT

ČISTICÍ

STRÁNKU

Žádná hodnota pro
výběr.

Tato položka se objeví tepr ve po vytvoření čisticí stránky (viz výše).

Čisticí stránku zpracujte pomocí příkazu Pokračovat. Indikátor průběhu znázorňuje
dobu zbývající do dokončení operace.

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

211

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW