HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Dílčí nabídka Odesílání

background image

Dílčí nabídka Odesílání

Položka

Hodnoty

Popis

PŘEDVOLBY

SKENOVÁNÍ=

BAREVNÉ

BAREVNÉ

ČERNOBÍLÉ

Určuje, zda je dokument skenován barevně nebo černobíle.

TYP SOUBORU=PDF

PDF

TIFF

MTIFF

JPEG

Určuje formát souboru v příloze e-mailu.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

203

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW