HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Dílčí nabídka Předlohy

background image

Dílčí nabídka Předlohy

Přístup k položkám je možný pomocí grafického displeje dot ykové obrazovky, ale výběr kopírování a odesílání položek je možný také v
rámci nabídek zařízení.

Položka

Hodnoty

Popis

FORMÁT

PAPÍRU=AUTO

AUTO

LETTER

LEDGER

LEGAL

EXEC

A3

A4

A5

B5

B5

KNIHA

Nastaví formát papíru předlohy.

Zařízení zjišt´uje formát předlohy automaticky pomocí čidel papíru. Pokud není papír
zjištěn, může uživatel vybrat ze seznamu podporovaných formátů papíru.

POČET STRAN=1

1

2

Označuje, zda se skenuje jedna strana předlohy nebo obě strany.

Pokud je vybrána hodnota 2 a předloha je umístěna na skleněné ploše, zobrazí se
výzva pro uživatele k otočení předlohy.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

198

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

ORIENTACE=

NA VÝŠKU

NA VÝŠKU

NA ŠÍŘKU

Označuje, zda je předloha umístěna na výšku (kratší strana nahoru) nebo na šířku
(delší strana nahoru).

OBSAH STRÁNKY=

KOMBINOVANÝ

KOMBINOVANÝ

TEXT

OBRÁZKY

Popisuje druh vzhledu předlohy.

Pokud předloha obsahuje obrázky, vyber te možnost Obrázky, pokud obsahuje pouze
text, vyber te možnost Text. Pokud předloha obsahuje obrázky i text, vyber te možnost
Kombinovaný.

PRIORITA

TEXT/OBRÁZKY=4

0-8

Určuje prioritu textu a obrázků v případě, že je OBSAH definován jako kombinovaný.
Lze vybírat z devíti hodnot na stupnici.

0

= maximální priorita textu

8

= maximální priorita obrázků

SYTOST=4

0-8

Určuje kontrast a jas obrázku. Lze vybírat z devíti hodnot na stupnici.

0

= nejtmavší

8

= nejsvětlejší

SILNÝ

PAPÍR=VYPNUTO

ZAPNUTO

VYPNUTO

Určuje, zda se skenuje silný papír.

Pokud je nastaven silný

papír, skener přizpůsobí sílu tahu během pohybu

skenovanou

oblastí. Tímto způsobem lze zvýšit kvalitu výstupu u papírů s gramáží

vyšší než

100 g/mm.

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

199

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW