HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Dílčí nabídka Tisk

background image

Dílčí nabídka Tisk

Některé položky této nabídky jsou dostupné ze sof twarové aplikace a některé z ovladače (pokud je příslušný ovladač nainstalován).
Nastavení ovladače a programu potlačí nastavení ovládacího panelu. Další informace naleznete v části

„Použití funkcí ovladače“ na

stránce 64

.

Položka

Hodnoty

Popis

KOPIE=1

1

až 32 000

Vyber te výchozí počet kopií v rozmezí od 1 do 32 000. Počet kopií zadejte
pomocí číselné klávesnice.

Poznámka

Nejlepší je nastavit počet kopií z ovladače nebo aplikace. (Nastavení
ovladače a sof twaru potlačí nastavení ovládacího panelu.)

VÝCHOZÍ FORMÁT

PAPÍRU=

LETTER

LIBOVOLNÝ

LETTER

LEGAL

A4

EXECUTIVE

11X17

A3

JISB4

JISB5

VLASTNÍ

A5

Nastavte výchozí formát y obrázku pro papír a obálky. (Jméno položky se
změní z papíru na obálky, když procházíte formát y, které jsou k dispozici.)

VÝCHOZÍ VLASTNÍ

FORMÁT PAPÍRU

JEDNOTKY MÍRY

ROZMĚR X

ROZMĚR Y

Umožňuje uživateli nastavit vlastní formát papíru pro všechny nainstalované
zásobníky. Za <N> dosaďte číslo zásobníku. Tato nabídka je zobrazena
pouze v případě, že je uživatelský přepínač formátu v poloze Vlastní.
Rozměr y X a Y vlastního formátu papíru nastavuje uživatel pomocí pravítek v
zásobnících.

background image

B Nabídky ovládacího panelu

204

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

CÍL PAPÍRU=

STANDARDNÍ

VÝSTUPNÍ PŘIHRÁDKA

STANDARDNÍ

VÝSTUP

LÍCEM NAHORU

VOLITELNÁ

PŘIHRÁDKA

Umožňuje uživateli konfigurovat cílovou přihrádku pro výstup papíru. V
nabídce se zobrazí pouze nainstalované přihrádky.

DUPLEX=VYPNUTO

VYPNUTO

ZAPNUTO

Nastavte hodnotu na ZAPNUTO, chcete-li tisknout na obě strany papíru
(oboustranný tisk), nebo na VYPNUTO, chcete-li tisknout na jednu stranu
papíru (jednostranný tisk).

Další informace naleznete v příručce s názvem Úvod na CD dodávaném se
zařízením nebo na adrese

www.hp.com/cposuppor t/

.

VAZBA=DLOUHÁ HRANA

DLOUHÁ HRANA

KRÁTKÁ HRANA

Umožňuje uživateli změnit umístění vazby při oboustranném tisku. Tato
položka nabídky je zobrazena, pokud má zařízení nainstalováné příslušenství
pro oboustranný tisk a vybranou možnost DUPLEX=ZAPNUTO.

POTLAČIT NA A4

NEBO LETTER=

NE

ANO

NE

Tento příkaz slouží k tisku na papír formátu Letter, když je odeslána tisková
úloha na formát A4, ale v zařízení není papír tohoto formátu (nebo k tisku na
papír formátu A4, když je odeslána tisková úloha na formát Letter, ale v
zařízení není papír formátu Letter).

RUČNÍ

PODÁVÁNÍ=VYPNUTO

VYPNUTO

ZAPNUTO

Podávejte papír raději ručně ze zásobníku 1 než automaticky z jakéhokoli
zásobníku. Pokud je vybrána možnost RUČNÍ PODÁVÁNÍ=ZAPNUTO a
zásobník 1 je prázdný, přejde zařízení při přijetí tiskové úlohy do stavu
offline. Zobrazí se text RUČNÍ PODÁVÁNÍ [FORMÁT PAPÍRU].

Další informace naleznete v části

„Ruční podávání papíru pomocí zásobníku

1“ na stránce 67

.

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

205

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

POTLAČIT OD OKRAJE

K OKRAJI=VYPNUTO

VYPNUTO

ZAPNUTO

Zapne, resp. vypne režim Od okraje k okraji pro všechny tiskové úlohy. Tento
režim lze v rámci tiskové úlohy potlačit pomocí proměnné PJL pro režim Od
okraje k okraji.

PÍSMO

COURIER=NORMÁLNÍ

NORMÁLNÍ

TMAVÉ

Vyber te používanou ver zi písma Courier:

NORMÁLNÍ

: Toto interní písmo Courier je k dispozici u tiskáren

HP LaserJet 4 Series.

TMAVÉ

: Toto interní písmo Courier je k dispozici u tiskáren HP LaserJet III

Series.

Obě písma nejsou k dispozici najednou.

ŠIROKÁ A4=NE

ANO

NE

Nastavení Široká A4 změní počet znaků, které mohou být vytisknut y na
jednom řádku papíru A4.

ANO

: Na jednom řádku může být vytisknuto až 80 znaků s roztečí 10.

NE

: Na jednom řádku může být vytisknuto až 78 znaků s roztečí 10.

TISK CHYB

PS=VYPNUTO

ZAPNUTO

VYPNUTO

Vyber te možnost ZAPNUTO, chcete-li při výskytu chyby PS vytisknout
stránku chyb PS.

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

206

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

DÉLKA FORMY

ORIENTACE

ZDROJ PÍSMA

ČÍSLO PÍSMA

ROZTEČ PÍSMA=10,00

VELIKOST

PÍSMA=12,00

SADA SYMBOLŮ=PC-8

60

NA VÝŠKU

INTERNÍ

0-999

0,44

až 99,99

4,00

až 999,75

PC-8

Nastaví svislou vzdálenost od 5 do 128 řádků pro výchozí formát papíru.
Zadejte hodnotu pomocí číselné klávesnice.

Umožňuje uživateli vybrat výchozí orientaci stránky.

Poznámka

Nejlepší je nastavit orientaci stránky z ovladače nebo aplikace. (Nastavení
ovladače a sof twaru potlačí nastavení ovládacího panelu.)

INTERNÍ

: Interní písma.

SOFT

: Stálá písma sof twaru.

PATICE 1, 2

nebo 3: Písmo uložené v jedné ze tří patic DIMM.

Zařízení přiřadí číslo každému písmu a zařadí je do seznamu písma PCL (viz

„Seznam písem PCL nebo PS“ na stránce 178

). Číslo písma se objeví na

výtisku v kolonce Písmo #.

Zadejte hodnotu pomocí číselné klávesnice nebo na ni přejděte a vyberte ji
dotykem. Tato položka se nemusí objevit, v závislosti na vybraném písmu.

Zadejte hodnotu pomocí číselné klávesnice nebo na ni přejděte a vyberte ji
dotykem. Tato položka se nemusí objevit, v závislosti na vybraném písmu.

Vyber te jakýkoliv z mnoha symbolů, které jsou k dispozici na ovládacím
panelu zařízení. Sada symbolů je specifické uskupení všech znaků písma.
PC-8 nebo PC-850 jsou doporučeny pro čárové znaky.

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

207

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW

PŘIDAT NŘ K PŘ=NE

ANO

NE

Vyber te možnost ANO, chcete-li přidat nový řádek ke každému posunu řádků
se zpětnou platností v úlohách PCL (výhradně text, ne řízení úloh). Některá
systémová prostředí, jako UNIX, určují nový řádek pomocí pouze jednoho
kódu řízení posunu řádku. Tato možnost umožní uživateli přidat požadovaný
nový řádek ke každému posunu řádků.

Položka

Hodnoty

Popis

background image

B Nabídky ovládacího panelu

208

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW