HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Dílčí nabídka Vylepšení

background image

Dílčí nabídka Vylepšení

Položka

Hodnoty

Popis

SYTOST=4

0-8

Určuje kontrast a jas obrázku.

0

= nejsvětlejší

8

= nejtmavší

OSTROST=3

0-6

Určuje nastavení ostrosti.

0

= minimální ostrost

6

= maximální ostrost

ODSTRANIT

POZADÍ=2

0-8

Tato volba umožňuje zjistit výraznost pozadí na předloze a odstranit ho z kopie.
Odstranění pozadí je vhodné v případě, že kopírujete na obě strany a chcete zabránit
prosvítání obsahu pr vní strany na druhé straně kopie.

0

= minimální odstranění pozadí (větší viditelnost pozadí)

8

= maximální odstranění pozadí (menší viditelnost pozadí)

background image

B Nabídky ovládacího panelu

202

Nabídka Konfigurovat zařízení

CSWW