HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nabídka Načíst úlohu

background image

Nabídka Načíst úlohu

Poznámka

Pokud není na pevném disku ani v paměti RAM zařízení žádná soukromá ani uložená úloha, úloha r ychlého kopírování ani úloha
pro ověření a podr žení, zobrazí se po výběru nabídky hlášení ŽÁDNÁ ULOŽENÁ ÚLOHA.

1

Uživatel je uveden v seznamu uživatelských jmen.

2

Když uživatel vybere uživatelské jméno, zobrazí se seznam jeho uložených úloh.

3

Po výběru názvu může uživatel úlohu vytisknout nebo odstranit. Pokud úloha vyžaduje k tisku kód PIN, zobrazí se

vedle příkazu

TISK a je nutné zadat kód PIN. Pokud úloha vyžaduje k tisku kód PIN, zobrazí se

vedle příkazu ODSTRANIT a je nutné zadat kód

PIN.

4

Pokud uživatel vybere příkaz TISK, zobrazí se výzva k zadání počtu tištěných kopií (1 až 32 000).

background image

B Nabídky ovládacího panelu

194

Nabídka Informace

CSWW