HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Obsah

background image

Obsah

1 Základní informace

Funkce a výhody zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Užitečný software zvyšující flexibilitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Sof tware pro systém Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sof tware pro počítače Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sof tware pro systém Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sof tware pro počítače Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Systém nápovědy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Nápověda typu „Co to je?“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nápověda typu „Zobrazit postup“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2 Ovládací panel

Uspořádání ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Funkce ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Orientace na ovládacím panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Stavový řádek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tlačítko Storno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tlačítko OK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Výchozí obrazovka ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Předloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Úprava obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Možnosti odesílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Význam kontrolek ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

background image

4

CSWW

3 Digitální odesílání

Základy digitálního odesílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Úvod do digitálního odesílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Odesílání dokumentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Použití adresáře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4 Přímé kopírování na zařízení

Základní pokyny ke kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Kopírování s výchozím nastavením (kopírování jedním tlačítkem) . . . . 38
Kopírování s nastavením definovaným uživatelem . . . . . . . . . . . . . . 39
Kopírování pomocí skenovacího skla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Kopírování pomocí automatického podavače dokumentů . . . . . . . . . .41
Kopírování knih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Vytvoření uložené úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Výběr výstupní přihrádky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Výběr výstupního umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Změny obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Zmenšení nebo zvětšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Nastavení kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Vylepšení kvality dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5 Tisk

Orientace médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Základní pokyny k tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Výběr výstupní přihrádky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Výběr výstupního umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Tisk obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tisk na zvláštní papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Tisk na hlavičkový, předděrovaný nebo předtištěný papír
(jednostranný) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Tisk štítků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

background image

5

CSWW

Tisk transparentní fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Pokyny pro papír y vlastních formátů, kar ty a silný papír . . . . . . . . . 62
Tisk na celou plochu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Použití funkcí ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Odlišná pr vní stránka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Prázdná poslední stránka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Tisk více stránek na jeden list papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Vlastní nastavení provozu zásobníku 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Tisk ze zásobníku 1, pokud je požadován vložený papír . . . . . . . . . 67
Ruční podávání papíru pomocí zásobníku 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Tisk podle typu a formátu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Výhody tisku podle typu a formátu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Funkce podržení úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tisk soukromé úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Uvolňování soukromých úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Odstranění soukromé úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Ukládání tiskové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Tisk uložené úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Odstranění uložené úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Vytvoření úlohy r ychlého kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Tisk dalších kopií úloh r ychlého kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Odstranění úlohy r ychlého kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Ověření a podržení úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Tisk zbývajících kopií podržené úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Odstranění podržené úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Tisk s volitelným přijímačem HP Fast InfraRed (FIR) . . . . . . . . . . . . . . 80

Nastavení pro tisk v systému Windows 9X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tisk úlohy pomocí por tu FIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Přerušení a obnovení tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Vytváření brožur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

background image

6

CSWW

6 Údržba zařízení

Čištění zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Čištění systému automatického podavače dokumentů . . . . . . . . . . . 86
Čištění skenovacího skla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Zacházení s tiskovou kazetou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Tisková kazeta od jiného výrobce než HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Ověření pravosti tiskové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Skladování tiskové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Kontrola množství toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Stav tiskové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Dochází náplň tiskové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Došla náplň tiskové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

7 Řešení problémů

Odstraňování uvíznutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Odstraňování uvíznutého papíru z oblasti vstupního zásobníku . . . . 100
Odstraňování uvíznutého papíru ze zařízení pro oboustranný tisk
(duplexní jednotky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Odstranění uvíznutého papíru z výstupních oblastí . . . . . . . . . . . . 106
Řešení opakovaného uvíznutí papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Popis hlášení zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

Reakce na hlášení ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Náprava problémů s kvalitou na výstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Předcházení nerovnostem obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Zjišt´ování problémů se zařízením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Určování problémů se zařízením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Problémy se sof twarem, počítačem a rozhraním zařízení . . . . . . . . .154
Konfigurace kabelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Výběr alternativního PPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Komunikace s doplňkovým tiskovým ser verem HP Jetdirect . . . . . . . 171

Kontrola konfigurace zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Mapa nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Konfigurační stránka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

background image

7

CSWW

Stránka stavu spotřebního materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Stránka využití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Seznam písem PCL nebo PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Stránka adresáře souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Stránka Jetdirect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Stránka protokolu událostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Tisk testu cesty papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

A Specifikace

B Nabídky ovládacího panelu

Nabídka Načíst úlohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Nabídka Informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Nabídka Manipulace s papírem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Nabídka Konfigurovat zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Dílčí nabídka Předlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Dílčí nabídka Kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Dílčí nabídka Vylepšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Dílčí nabídka Odesílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Dílčí nabídka Tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Dílčí nabídka Kvalita tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Dílčí nabídka Nastavení systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Dílčí nabídka V/V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Dílčí nabídka Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

C Pamět´ zařízení a rozšíření

Určení požadavků na pamět´. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Instalace paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Kontrola instalace paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Ukládání zdrojů (tr valé zdroje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Instalace kar ty EIO/velkokapacitního zařízení pro ukládání dat . . . . . . 233

background image

8

CSWW

D Příkazy tiskárny

Vysvětlení syntaxe příkazů tiskárny jazyka PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . 237

Kombinace sekvencí escape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Výběr písem PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Obecné příkazy tiskárny jazyka PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

E Informace o předpisech

Program správy vlivu produktu na životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . 246

Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

F Administrativní úlohy

Přístupový implementovaný ser ver WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Konfigurace a ověření IP adresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Přiřazení TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Automatické nalezení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Protokol dynamické konfigurace hostitele (DHCP) . . . . . . . . . . . . 253
Ověření konfigurace TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Změna IP adresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Implementovaný ser ver WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Aplet pro konfiguraci digitálního odesílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Nastavení adresování LDAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Nastavení předvoleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Vyhledání IP adres ser verů SMTP a LDAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Použití nabídek ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Nástroj HP Správa disků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Sof tware pro sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Sof tware HP Web Jetadmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Instalační nástroj tiskárny HP Jetdirect pro systém UNIX . . . . . . . . 261

Nabídka Diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Rejstřík

background image

1 Základní informace

9

CSWW

1