HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tlačítko OK

background image

Tlačítko OK

Na všech obrazovkách nižších úrovní je zobrazeno tlačítko OK. Stisknutím tlačítka OK se potvrdí všechny provedené změny a zobrazí
se další obrazovka.

background image

2 Ovládací panel

26

Výchozí obrazovka ovládacího panelu

CSWW