HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Přehled

background image

Přehled

Součástí ovládacího panelu zařízení je speciálně vyvinutý dot ykový grafický displej, kter ý v sobě integruje přístup ke kopírování,
digitálnímu odesílání a tisku.

Ovládací panel má všechny funkce obvyklé u běžných kopírovacích strojů a funkce tisku a digitálního odesílání. Ovládací panel
umožňuje zadat vlastnosti předlohy a úpravy skenovaného obrázku, a poté vybrat vlastnosti výsledné kopie. Předlohu můžete popsat
např. jako oboustranný textový dokument formátu A4, pak použít měřítko nebo změnit požadovaný kontrast výsledné kopie. Pak můžete
vybrat možnosti kopírování jako např. zásobník a formát papíru, kter ý se má použít. Na grafickém displeji se zobrazí znázornění (ikona
stránky) předlohy i kopie.

Kromě toho má ovládací panel několik nabídek, které umožňují nastavit výchozí nastavení systému, zadat vlastní nastavení pro
konkrétní úlohy, uložit a načíst tiskové úlohy a úlohy skenování.

Tato kapitola je věnována úvodu do následujících témat týkajících se ovládacího panelu:

z

Uspořádání ovládacího panelu

z

Orientace na ovládacím panelu

z

Výchozí obrazovka ovládacího panelu

z

Význam kontrolek ovládacího panelu

Konkrétní funkce ovládacího panelu vztahující se ke kopírování, odesílání a tiskovým úlohám jsou uvedeny v dalších kapitolách.

background image

2 Ovládací panel

22

Uspořádání ovládacího panelu

CSWW